Jorg Heemskerk

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Jorg
Jorg Heemskerk

Mijn naam is Jorg Heemskerk. Ik heb jarenlang voor het Landelijk Bureau Bibob gewerkt en overheden geadviseerd op het gebied van toepassing van de Wet Bibob. Daarnaast heb ik in de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar hoe de overheid fraude bestrijdt en hoe het daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan, en rechtsbescherming van, burgers.

Bij Hekkelman houd ik me bezig met alles wat met de Wet Bibob, openbare orde, de bestrijding van ondermijning en met handhaving te maken heeft. De relevantie van openbare orde, de bestrijding van ondermijning en handhaving is de laatste jaren fors toegenomen en juist op dit gebied ligt mijn expertise. Bovendien draai ik mee in de praktijk van het handhavingsrecht. In handhavingsbesluiten is de motivering steeds belangrijker en speelt de drietrapstoets (geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid) een belangrijke rol en ook daar adviseer ik graag gemeenten over. Naast deze werkzaamheden ben ik mij aan het specialiseren op het gebied van (zorg) fraude in het sociale domein. Gemeenten kunnen daarbij goed ondersteuning gebruiken, zeker gelet op de (maatschappelijke) commotie die is ontstaan naar aanleiding van de Wijdemeren casus en de toeslagenaffaire.

Expertises

Twee vragen aan Jorg

  • Ik sta overheden bij op het gebied van alles wat met de Wet Bibob, openbare orde, de strijd tegen ondermijning en bestuurlijke handhaving te maken heeft.

  • Kenmerkend voor mij is dat ik praktisch, gestructureerd en oplossingsgericht ben.