José Jochemsen-Vernooij

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan José
Cover voor

Ik ben José Jochemsen-Vernooij en sinds 1 januari 2009 advocaat. Het menselijk contact binnen de advocatuur maakt dat ik elke dag met veel plezier aan het werk ga. De samenwerking met kantoorgenoten en klanten geeft mij veel energie.

Mijn praktijk ziet op vastgoed gerelateerde zaken met een focus op duurzaamheid. Daarbij adviseer en waar nodig procedeer ik over (grootschalige) gebiedsontwikkelingen en houd ik mij bezig met civiele vraagstukken die zich voordoen in de agrarische sector. Een bekend terrein voor mij, doordat ik als dochter van een varkenshouder (het ondernemen in) de agrarische sector van huis uit heb meegekregen. Vanuit mijn achtergrond begrijp ik de agrariër, maar kan ik ook de overheid goed vertegenwoordigen. Om een voorbeeld te geven, heb ik recent een gemeente geadviseerd bij een verplaatsing van een varkenshouderij nabij een woonwijk. Daarbij zorgde mijn kennis van de agrarische sector en het buitengebied ervoor dat samen met partijen een succesvolle verplaatsing werd gerealiseerd, doordat partijen zich gehoord voelden. Ook was over en weer begrip voor de belangen.

Ik houd mij veelvuldig bezig met juridische vraagstukken over duurzame gebiedsontwikkeling. De energietransitie maakt daarvan een groot onderdeel uit, zodat ik mijn kennis en ervaring ook inzet bij grootschalige duurzame energieprojecten. Bovendien komt het (toekomstbestendig maken van het) buitengebied bij de juridische vraagstukken die ik behandel vaak aan de orde en wordt het belang daarvan steeds groter in de huidige maatschappij.

Daarnaast ben ik (bestuurs)lid van de Stichting Eusebius Arnhem, de Vereniging voor Agrarisch recht, de Vereniging van Agrarisch recht advocaten en de tuchtcommissie van de KNVB voor amateurs.

Rechtsgebiedenregister

José heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Agrarisch recht en Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht José om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan José

  • Mijn expertise zijn de civiele vraagstukken bij duurzame energieprojecten, contracteren bij gebiedsontwikkelingen en pacht.

  • Klanten vinden het prettig om met mij samen te werken door mijn duidelijke en directe communicatie. Ik ben oplossingsgericht, maar stel het belang van de klant voorop. Ik ben proactief en schakel snel met opdrachtgevers.

  • Bij een drijvend zonnepark dat inmiddels is gerealiseerd in de gemeente Druten heb ik het gehele traject begeleid vanuit Hekkelman. Allereerst heb ik de juridische positie van de grondeigenaar in kaart gebracht. Daarna is door mij de overeenkomst voor het kostenverhaal en de ontwikkeling opgesteld en is er geprocedeerd over een probleem rondom een huurovereenkomst van visrechten. Recent is na het vestigen van de zakelijke rechten door een notaris van Hekkelman de kwestie na een langdurige samenwerking van drie jaar tot een einde gekomen en is het drijvende zonnepark succesvol in gebruik.