Judith Schröder

Advocaat | Advocatuur

Nijmegen - Prins Bernhardstraat 1

Stel een vraag aan Judith
Judith Schröder

Ik ben Judith Schröder. Je kunt bij mij terecht met vragen over het starten of beëindigen van een zakelijke samenwerking; als aandeelhouder, financier of bestuurder, soms alledrie.

Vragen die vaak voorbij komen: Wordt er met dit voorgenomen besluit wel voldaan aan de governance regels, en welke gelden er hier? Wat zijn de risico’s bij het nemen van dit besluit?
Kunnen de aandeelhouders dit zomaar besluiten? Wat betekent dit voor mijn positie als directeur ? Is hier een rol weggelegd voor de raad van commissarissen? Moeten we deze informatie verstrekken? Welke rechtsvorm past het beste bij de samenwerking die we voor ogen hebben? Kunnen we van ons aandelenbelang af, en voor welke prijs?

Samen met de klant creëer ik eerst overzicht: welke rollen en taken zijn er in het bedrijf, en welke rechten en verplichtingen van de betrokkenen zitten daaraan vast?
We maken kortom een vertaalslag van de foto van de huidige situatie. Daarna stippelen we de koers uit naar het geformuleerde doel. Waar nodig stellen we bij, en desnoods gaan we daarover procederen.

Rechtsgebiedenregister

Judith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Ondernemingsrecht

Subrechtsgebied: Verenigingen en stichtingen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames en Vennootschappen

Deze registratie verplicht Judith om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises