Kees van Helvoirt

  Over Kees

  Kees van Helvoirt is gespecialiseerd in de
  ontwikkelingen in het landelijk gebied. Van zijn voorliefde voor het landelijk
  gebied heeft hij zijn vak gemaakt. Kees woont en leeft in het landelijk gebied en
  kent het als geen ander. Hij kent de partijen, hun belangen en wat hen beweegt.

  Kees is in de periode 1997 – 2000 werkzaam geweest
  als rentmeester, waarbij hij met name particuliere grondeigenaren heeft
  geadviseerd en begeleid bij onteigeningszaken, pachtzaken en het beheer van
  onroerende zaken. In de periode 2000 – 2004 is Kees bij meerdere gemeentes
  werkzaam geweest als extern RO-jurist en grondzakenadviseur. Sinds 2004 is Kees
  advocaat en heeft hij zich verder gespecialiseerd in grondzaken en grondbeleid.

  Kees van Helvoirt treedt op voor gemeenten,
  agrariërs, rentmeesters, onteigeningsrechtdeskundigen, terreinbeherende organisaties,
  landgoederen, jagers, Fauna- en Wildbeheereenheden en accountants. Hij is pragmatisch,
  goed bereikbaar en in staat om dingen snel te regelen.

   

  Nevenfuncties

  • Bestuurslid Eendenkooistichting
  • Redactielid Land- en tuinbouwbulletin (Wolters
   Kluwer)
  • Docent Grondbeleid Rentmeesteropleiding NCOI
  • Gastdocent bij verschillende
   (onderwijs)instellingen, zoals Van Hall/Larenstein, Vastgoed business school, Vereniging
   agrarische bedrijfsadviseurs, etc.,…
  • Auteur voor diverse wetenschappelijke
   tijdschriften, waaronder Land- en tuinbouwbulletin en Tijdschrift voor
   agrarisch recht

   

  Opleiding

  • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein – vastgoedmanagement en rentmeesterij
  • Universiteit van Tilburg – Nederlands recht, CPO, leergang onteigeningsrecht