Kennan Williams

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Kennan
Cover voor

Mijn naam is Kennan Williams. Sinds 2023 ben ik verbonden aan Hekkelman Advocaten. Hiervoor heb ik ruime ervaring opgedaan bij de lokale overheid en in de consultancy. Ik richt mij hoofdzakelijk op overheidsfinanciering in de zin van het staatssteun- en aanbestedingsrecht, en de Wet markt en overheid.

Ik sta vooral (decentrale) overheden bij in diverse inkoop- en aanbestedingsvraagstukken, gebiedsontwikkeling en investerings- en exploitatievraagstukken in de zin van het staatssteunrecht en de Wet markt en overheid.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door oplossingsgerichtheid, waarbij ik zoveel als mogelijk probeer een pragmatische aanpak te vinden voor vaak complexe vraagstukken. Mijn doel is om in nauwe betrokkenheid met de klant te komen tot een optimaal resultaat.

Expertises

Twee vragen aan Kennan

  • Overheidsfinanciering binnen het staatssteun- en aanbestedingsrecht en de Wet markt en overheid.

  • Ik geef graag duidelijk advies op basis van korte lijnen met klanten. Daarbij ga ik doortastend te werk.

Duidelijk Hekkelman.