Leon Verstappen

  Kantooradviseur

  Over Leon

  Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze hoofdbetrekking is hij ondermeer wetenschappelijk adviseur van Hekkelman advocaten en notarissen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag.

  Hij houdt zich in het bijzonder bezig met het familievermogensrecht, het registergoederenrecht, de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en de notariële ambtsuitoefening. In internationaal verband gaat zijn interesse uit naar het brede thema ‘land tenure’ en ‘land governance’.

   

  Nevenfuncties

  • Vanaf 2000 hoofddocent Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen
  • Oprichter van International Alliance on Land Tenure and Administration (IALTA)
  • Fellow European Law Institute te Wenen
  • Lid van Association for a European Law Institute
  • Bestuurslid van Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
  • Lid van Raad van Toezicht Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam
  • Lid van Wetenschappelijke adviesraad Notariële Registergoed Specialisten
  • Bestuurslid van Grotius Academie te Nijmegen
  • Voorzitter van Foundation The Land Portal (opgericht in 2014)
  • Lid van Expropriation Expert Group (opgericht in 2013)

   

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

   

  Praktijkgebied

  • Vastgoedrecht
  • Familievermogensrecht