Luuk Gerritsen | Advocaat

Over Luuk Gerritsen

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Grote retailontwikkelingen hebben zijn bijzondere interesse. Tot zijn  cliënten behoren ontwikkelaars, ondernemers en overheden. 

Luuk publiceert met regelmaat in juridische tijdschriften (onder andere "De Gemeentestem" en "Praktisch Bestuursrecht") en hij verzorgt in opdracht van diverse opleidingsinstituten (onder andere CPO) cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

Praktijkgebied

  • Vastgoed
  • Overheid

Nevenfuncties

  • Docent beroepsopleiding advocatuur
  • Docent CPO

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen