Luuk Gerritsen

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Luuk
Luuk Gerritsen

Ik ben werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heb me gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Ik heb ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Grote retailontwikkelingen hebben mijn bijzondere interesse.

Tot mijn cliënten behoren ontwikkelaars, ondernemers en overheden. Mijn klanten roemen mijn doortastendheid en duidelijkheid.

Ik publiceer met regelmaat in juridische tijdschriften (onder andere “De Gemeentestem” en “Praktisch Bestuursrecht”) en ik verzorg in opdracht van diverse opleidingsinstituten (onder andere CPO) cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

Rechtsgebiedenregister

Luuk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Subrechtsgebied: Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht Luuk om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises