Luuk Gerritsen

  Advocaat

  Over Luuk

  Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Grote retailontwikkelingen hebben zijn bijzondere interesse. Tot zijn  cliënten behoren ontwikkelaars, ondernemers en overheden.

  Luuk publiceert met regelmaat in juridische tijdschriften (onder andere “De Gemeentestem” en “Praktisch Bestuursrecht”) en hij verzorgt in opdracht van diverse opleidingsinstituten (onder andere CPO) cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

  Nevenfuncties

  • Docent beroepsopleiding advocatuur
  • Docent CPO

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

  Luuk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht en Omgevingsrecht
  Subrechtsgebieden: Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

  Deze registratie verplicht Luuk om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  blog

  Nieuwe stedelijke ontwikkeling bij functiewijziging

  Lees meer
  Afbeelding voor Luuk Gerritsen
  Luuk Gerritsen Gepubliceerd op 21 april 2016
  publicatie

  AbRS 29 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, Gst. 2017/11.

  Lees meer
  Afbeelding voor Merel Copier
  Merel Copier Gepubliceerd op 29 september 2016
  publicatie

  Overzichtsuitspraak planschade

  Lees meer
  Afbeelding voor Luuk Gerritsen
  Luuk Gerritsen Gepubliceerd op 28 september 2016
  publicatie

  De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht

  Lees meer
  Afbeelding voor Tycho Lam
  Tycho Lam Gepubliceerd op 7 juli 2016
  publicatie

  Kroniek Omgevingsrecht

  Lees meer
  Afbeelding voor Tycho Lam
  Tycho Lam Gepubliceerd op 23 mei 2016
  publicatie

  Planschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk

  Lees meer
  Afbeelding voor Tycho Lam
  Tycho Lam Gepubliceerd op 23 december 2014