Marieke Thijssen | Advocaat

Over Marieke Thijssen

Marieke Thijssen is advocaat sinds 2006. Zij is werkzaam op het gebied van vastgoedrecht en houdt zich in dat verband onder andere bezig met huur/verhuur, bruikleen, koop/verkoop, erfpacht, opstal, kraak en verjaring.

Marieke houdt zich daarnaast bezig met privacyrecht. Zij is in 2009 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onderzoek over de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in ondernemingen.

Marieke staat met name overheden, zorginstellingen en commerciële partijen bij. Zij adviseert, contracteert, procedeert, publiceert en doceert over vastgoedrecht en privacyrecht. Marieke is redacteur van het tijdschrift Huurrecht in Praktijk van Sdu, adviseur van het Keurmerk Leegstandbeheer en lid van de Raad van Toezicht van de zorginstelling Stichting Kalorama in Beek.

Duidelijkheid, bereikbaarheid en natuurlijk kwaliteit staan bij Marieke voorop.

Praktijkgebied

  • Vastgoed
  • Overheid


Nevenfuncties

  • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kalorama
  • Redacteur Huurrecht in Praktijk (HIP, Sdu)
  • Adviseur Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen