Marjan Koelemeijer

  Advocaat

  Over Marjan

  Marjan voert een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (corporate litigation) en corporate governance. Voor het oplossen van geschillen en het voorkomen daarvan, begeleidt zij uiteenlopende ondernemingen en instellingen, waaronder stichtingen, familievennootschappen en grote (beursgenoteerde) ondernemingen en staat zij een breed spectrum aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij.

  De nadruk in haar praktijk ligt op de positie van en conflicten tussen de verschillende stakeholders met name tussen aandeelhouders, aandeelhouders en bestuurders en tussen aandeelhouders en commissarissen. Daarnaast wordt zij ook geregeld betrokken bij (internationale) post overname en transactiegerelateerde geschillen, met name in de vastgoedsector.

  Marjan is een bevlogen en betrokken procestijger en stelt de belangen van de cliënten daarbij altijd voorop. Het voorkomen van geschillen kan om die reden soms noodzakelijk zijn. Marjan is doortastend en pragmatisch en haar wetenschappelijke competenties komen goed van pas bij complexere zaken en geschillen.

  Marjan is gepromoveerd op het proefschrift “Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief.”

  Nevenfuncties

  • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Limburg
  • Redactielid Tijdschrift voor vennootschaprecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht
  • (Mede)auteur Handboek Stichting en Vereniging
  • Lid Vereniging Corporate Litigation
  • Lid Vereniging Handelsrecht

  Opleiding

  • Universiteit Utrecht
  • Specialisatieopleiding Vennootschap en Onderneming, Grotius Academie