Marleen Koeslag

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Marleen
Cover voor

Ik behaalde mijn master Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij ik mij heb toegelegd op het arbeidsrecht.

Mijn scriptie heb ik geschreven over privacy op de werkvloer. Binnen Hekkelman concentreer ik mij op diverse privacyvraagstukken in het arbeidsrecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het brede arbeidsrecht, met een speciale focus op arbeidsrecht bij (semi)overheden en de normalisatie van de ambtenarenstatus.

Ik heb tijdens mijn studie meerdere stages in de advocatuur gelopen en ben werkzaam geweest bij de rechtbank als buitengriffier. Dit gaf mij de mogelijkheid om breed praktijkervaring op te doen.

Met mijn betrokkenheid en enthousiasme zoek ik voor cliënten complexe juridische vraagstukken graag tot de bodem uit, maar ben ik ook praktisch en oplossingsgericht.

Expertises

Drie vragen aan Marleen

  • Wat zijn mijn expertises?
    Ik houd mij bezig met het brede arbeidsrecht, met een speciale focus op arbeidsrecht bij (semi)overheden en privacyvraagstukken.

  • Op het moment dat een cliënt met een bepaald juridisch probleem zit, probeer ik aan de hand van een gesprek het juridisch probleem helder te krijgen. Daarnaast zal ik een plan van aanpak bespreken voor de zaak. Hierbij heb ik aandacht voor de wederzijdse verwachtingen, maar ook voor de wensen van de cliënt. Ik vind goed contact met mijn cliënt erg belangrijk en steek daarom ook graag tijd in het leren kennen van mijn cliënt.

  • Cliënt belt met een vraag over een medewerker die onvoldoende functioneert. De medewerker komt steeds te laat, presteert onder de maat en ligt niet goed in de groep collega’s. Cliënt ziet maar één oplossing en dat is dat de medewerker moet worden ontslagen.

    Met deze cliënt bespreek ik de situatie en probeer te achterhalen sinds wanneer de problemen met de medewerker zijn begonnen. Dit blijkt al enige tijd aan de hand te zijn. Op de vraag of er gesprekken zijn gevoerd met de medewerker en/of hiervan documentatie is, wordt door cliënt geantwoord dat dat niet het geval is. Ik deel de cliënt dan ook mede dat een ontslag bij de rechter lastig wordt. Ik vertel de cliënt dat een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van een vaststellingsovereenkomst) nog wel een oplossing biedt om het dienstverband te beëindigen.

    Het is hiervoor wel belangrijk dat hiervoor een goed gesprek wordt gevoerd en de medewerker hierbij goed wordt ingelicht over de overwegingen, maar ook over de gevolgen. Hierover wordt uitgebreid gesproken en cliënt gaat het gesprek met de medewerker aan. De medewerker gaf aan ook al enige tijd door te hebben dat hij niet op zijn plek zit, en wil verder kijken. Door de medewerker wordt ook een gemachtigde ingeschakeld. In goed overleg met mijn cliënt en in afstemming met de gemachtigde van de wederpartij wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten waardoor het dienstverband met de medewerker eindigt.