Matthijs Mutsaers

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Matthijs
Matthijs Mutsaers

Ik ben Matthijs Mutsaers, advocaat aanbestedingsrecht. In 2001 ben ik gestart in de algemene overheidspraktijk. Vanaf dat moment heb ik me gespecialiseerd in het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Waarom juist dit rechtsgebied? Omdat het een spannend en complex terrein is, op het snijvlak van het Europese en nationale recht. Dat maakt het juridisch erg interessant: iedere keer moet je veel zelf bedenken. Het aanbestedingsrecht is nog lang niet uitgekristalliseerd. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen blijft het voortdurend in beweging. Ik vind het iedere keer weer een leuke puzzel om de wensen van mijn cliënten te vertalen naar een praktische, duidelijke en juridisch verantwoorde oplossing. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke belangen maken mijn werk extra uitdagend.

Met die ervaring en bevlogenheid adviseer en procedeer ik over alle onderdelen van het aanbestedingsrecht: van het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten, tot het adviseren over publiek-publieke samenwerkingen en het voeren van (complexe) kort geding- en bodemprocedures. Dat doe ik vooral voor aanbestedende diensten, zoals gemeenten, waterschappen, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van overheden.

Van mijn cliënten krijg ik te horen dat ik “scherp”, “laagdrempelig” en “benaderbaar” ben. Altijd goed op de hoogte van de laatste stand van het recht en de jurisprudentie en in staat om juridisch complexe materie in begrijpelijke taal om te zetten. Wat mij de meeste energie en voldoening geeft? Een zaak samen met mijn cliënt en collega’s tot een goed einde brengen!

Naast mijn werk als advocaat ben ik onder andere docent bij de Grotius Academie (specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht), medeauteur van de Kluwer Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht en ben ik actief voor de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA).

Tot slot ben ik er trots op dat ik ook dit jaar weer sta vermeld in het onafhankelijke internationale medium: Who’s Who Legal: Government – a guide to the world’s leading government contracts lawyers.

Rechtsgebiedenregister

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht Matthijs om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Matthijs

  • Ik ben een ervaren advocaat gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. Ik adviseer en procedeer over alle onderdelen van het aanbestedingsrecht. Daarnaast beschik ik over de nodige kennis van en ervaring met onder andere de volgende, aanpalende rechtsgebieden: gebiedsontwikkeling (o.a. “Didam-problematiek”), schaarse subsidies en rechten, staatssteun, Wet Markt en Overheid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Branches waarop ik me richt zijn: de overheid, zorg & welzijn, bouw, duurzaamheid en energie.

  • Ik werk graag samen met mijn cliënten en collega’s, om zo het beste resultaat te bereiken. Dit betekent: goed luisteren, achterhalen wat de vraag achter de vraag is en dat vervolgens vertalen naar een praktische, juridisch verantwoorde oplossing. Daarbij ga ik naast en vóór mijn cliënt staan.

  • Een zaak waarop ik trots ben is de prejudiciële procedure die ik in 2010 heb gevoerd. Daarin stond – kort samengevat – de vraag centraal of het Nederlandse systeem van rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingszaken aan de Europese eisen voldoet. Die vraag werd toen bevestigend beantwoord door het Hof van Justitie van de EU. Deze vraag is vandaag echter nog steeds actueel. De regering werkt aan maatregelen om de rechtsbescherming van inschrijvers te verbeteren.