Ik ben Merel Copier. Sinds 2016 werk ik met veel plezier en toewijding als advocaat omgevingsrecht/bestuursrecht bij Hekkelman. De nadruk van mijn praktijk ligt op het adviseren en procederen over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van (vooral) stedelijke ontwikkelingen (woningen, horeca, detailhandel bijvoorbeeld). Ik houd mij in mijn dagelijkse praktijk daarnaast bezig met enkele specifieke bestuursrechtelijke thema’s die in het bijzonder mijn aandacht trekken, zoals de regulering van de woonruimtevoorraad via de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan, planschadekwesties en gemeenterechtelijke vraagstukken (openbaarheid van bestuur).

De afgelopen jaren heb ik mij intensief gericht op de Omgevingswet. Ik heb inmiddels vele overheden en ontwikkelaars geadviseerd over diverse vraagstukken over de Omgevingswet en ik heb voor de netbeheerders meegewerkt aan het ontwikkelen van de Staalkaart ‘Elektriciteit en gas in het omgevingsplan’. Het geven van cursussen over de Omgevingswet is een vast onderdeel van mijn praktijk geworden. Daarnaast heb ik samen met een aantal collega’s voor 18 gemeenten een Leerwerktraject omgevingsplan georganiseerd, dat heeft geleid tot een door ons opgesteld Handboek Omgevingsplan. Momenteel werk ik via mijn verbondenheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen samen met mijn collega’s daar aan een boek over het omgevingsplan. Door mijn praktijkervaring met en omvangrijke (parate) kennis over de Omgevingswet, weet ik welke (complexe) vraagstukken er in het omgevingsrecht zullen spelen na de inwerkingtreding van de wet.

Naast mijn werk als advocaat ben ik sinds 2015 verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik geef colleges bestuursrecht en publiceer regelmatig in juridische boeken en tijdschriften. Ten slotte ben ik redacteur van het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht en redactielid van de Redactieadviesraad Omgevingsrecht bij Schulinck.

Rechtsgebiedenregister

Merel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht

Deze registratie verplicht Merel om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Merel

  • Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht in het stedelijk gebied en houd mij daarnaast bezig met enkele specifieke bestuursrechtelijke thema’s, zoals huisvestings- en planschadezaken en zaken over gemeenterechtelijke vraagstukken (geheimhouding). Ik heb door mijn ruime ervaring met het adviseren en doceren over de Omgevingswet omvangrijke kennis over deze wet opgebouwd en kan daarover voor en na de inwerkingtreding op hoog niveau adviseren en procederen.

  • Ik ben intrinsiek gedreven om het omgevingsrecht, zowel juridisch als in de eventuele politiek-bestuurlijke context, op een hoog niveau te beoefenen.

  • Voor een bestemmingsplankwestie kun je bijvoorbeeld de uitspraak van de AbRS van 13 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1023) lezen, voor een huisvestingskwestie de uitspraak van de AbRS van 23 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1336) en een planschadekwestie de uitspraak van de AbRS van 24 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2541).