Myke Willems-Muller

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Myke
Cover voor

Ik ben Myke Willems-Muller en ik ben sinds 2018 met veel plezier werkzaam bij Hekkelman. Ik ben advocaat sinds 2010 en ben gespecialiseerd in (onder meer) huurrecht, koop, erfpacht- en opstalrechten. Zo adviseer en procedeer ik over huurbeƫindigingen, gebreken, non-conformiteit e.d. Ik hou van een juridische puzzel, maar heb een praktische insteek. Ik ben oplossingsgericht en probeer een gerechtelijke procedure te voorkomen waar dat kan. Lukt dat niet dan zet ik mij in om het maximale resultaat te halen in een gerechtelijke procedure.

Klanten omschrijven mij als betrokken, enthousiast en verbindend.

Rechtsgebiedenregister

Myke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Myke om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Twee vragen aan Myke

  • Mijn expertises zijn huurrecht, koop, erfpacht-, opstal- en appartementsrechten.

  • Ik vind het fijn om verwachtingen te managen, en bespreek dan ook met mijn cliĆ«nten wanneer ze een advies kunnen verwachten en wat ik van hen nodig heb om tot het beste advies of processtuk te komen.

  • Gemeente X werd gedagvaard door een erfpachter, die wilde dat de canon werd aangepast tot nihil. De erfpachter meende dat dat de coronapandemie en de in verband daarmee getroffen overheidsmaatregelen golden als onvoorziene omstandigheden die rechtvaardigden dat de gevolgen van de contractuele relatie met de gemeente moesten worden gewijzigd. In het huurrecht is (kort gezegd) geoordeeld dat die overheidsmaatregelen een onvoorziene omstandigheid opleverde. De erfpachter betoogde dat een vergelijking moest worden gemaakt met die jurisprudentie. Ik deelde dat standpunt niet en heb gemeente X dan ook geadviseerd om tegen de vordering op te komen. Voor erfpacht geldt namelijk een bijzondere bepaling als het aankomt op een wijziging van de overeenkomst vanwege onvoorziene omstandigheden, te weten artikel 5:97 BW. Voor een dergelijk beroep geldt dat in ieder geval 25 jaar moet zijn verstreken sinds de vestiging van het erfpachtrecht. Aan die termijn was nog lang niet voldaan. Met de gemeente was de kantonrechter dan ook van oordeel dat een beroep op onvoorziene omstandigheden en wijziging van de overeenkomst niet op ging. De vordering werd afgewezen, de gemeente hoefde geen canon terug te betalen.