Nathan Gradisen

Advocaat | Advocatuur

Nijmegen - Prins Bernhardstraat 1

Stel een vraag aan Nathan
Cover voor

Mijn naam is Nathan Gradisen. Ik ben sinds 2019 advocaat bij Hekkelman. Daarvoor heb ik jarenlang voor de decentrale overheid gewerkt op het gebied van toepassing van de Wet Bibob. Verder heb ik acht jaar lang in de gemeenteraad gezeten, waarvan ik zes jaar fractievoorzitter was. Bij Hekkelman werk ik voornamelijk voor overheden. Ik hou me bezig met alles wat met de openbare orde, met de bestrijding van ondermijning en met handhaving te maken heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sluiting van panden na de vondst van drugs (artikel 13b Opiumwet), het handhaven tegen illegale bouwwerken of het stoppen van uitkeringen van mensen die hennep hebben gekweekt. Verder hou ik me nog altijd bezig met toepassing van de Wet Bibob. Het komt ook voor dat een gemeente niet vragen stelt over toepassing van een specifieke wet, maar met een probleem zit. Denk aan de aanwezigheid van een outlaw motorcycle gang in de gemeente. Dan kijk ik welke mogelijkheden er zijn en wat de beste aanpak is, in goed overleg met de gemeente.

Vooral dat laatste vind ik leuk om te doen, omdat ik met mijn ervaring niet alleen met een juridische bril naar een zaak kan kijken, maar ook met een bestuurlijke en politieke bril. Daarom adviseer ik gemeenten ook graag over toepassing van de Gemeentewet, met name over de verhoudingen tussen de gemeenteraad aan de ene kant en het college/de burgemeester aan de andere kant en over de rollen en verantwoordelijkheden van (leden van) de gemeenteraad.

Bij het geven van advies ga ik zo oplossingsgericht en pragmatisch te werk als mogelijk. Mijn doel is om adviezen te geven waar je echt wat aan hebt. Natuurlijk help ik ook bij procedures bij de rechter op de genoemde gebieden en voer ik daarbij graag het woord als gemachtigde.

Expertises

Drie vragen aan Nathan

  • Ik sta overheden bij op het gebied van alles wat met de openbare orde, met de strijd tegen ondermijning en met bestuurlijke handhaving te maken heeft. Ook adviseer ik gemeenten over de politiek/bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden van (leden van) de gemeenteraad, het college en de burgemeester.

  • Graag kijk ik samen met cliënten wat de mogelijkheden zijn en help ik de cliënt de beste te kiezen, waarbij ik niet alleen oog heb voor de juridische aspecten, maar ook voor de bestuurlijke/politieke aspecten van een zaak.

  • Een gemeente vroeg mij om advies, omdat iemand in zijn schuur een drugslab had. Deze persoon ontving ook een uitkering. Ik heb de gemeente geadviseerd om de woning en de schuur te sluiten en om de uitkering van deze persoon in te trekken. Hierbij heb ik de gemeente geholpen om de besluiten op te stellen en heb ik de besluiten met goed gevolg voor de rechter verdedigd.