Paul Bodden | Advocaat

Over Paul Bodden

Paul is advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Bij Hekkelman is hij één van de partners. De werkzaamheden van Paul beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand. Zo doceert hij regelmatig op de hiervoor genoemde terreinen en schreef hij recent een preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch Recht. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Het boeiende spanningsveld tussen de vele claims op de schaarse ruimte is voor Paul Bodden de aanleiding zich te specialiseren in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, milieurecht (omgevingsrecht) en agrarisch recht. Met deze specialisaties is hij in staat complexe projecten in het omgevingsrecht te begeleiden. Vaak in het buitengebied, maar ook in het stedelijk gebied, met name projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Als willekeurige voorbeelden van recente projecten kunnen worden genoemd de planprocedures voor een regionaal bedrijventerrein, de verplaatsing van een agrarisch bedrijf en een bestemmingsplanprocedure voor een school in bestaand stedelijk gebied.

In de meest recente inventarisatie van 'Agrarische top-advocaten' van vakblad Boerderij is Paul opgenomen. Lees meer.

Praktijkgebied

  • Agribusiness & landelijk gebied
  • Overheid

Nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten
  • Redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen