Ik ben advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte ik als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Mijn werkzaamheden beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand. Zo doceer ik regelmatig op de hierna genoemde terreinen, voorzie ik uitspraken van kritisch commentaar en schrijf ik artikelen voor juridische vakbladen.

Het boeiende spanningsveld tussen de vele claims op de schaarse ruimte is voor mij de aanleiding geweest om te specialiseren in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, milieurecht (omgevingsrecht) en agrarisch recht. Met deze specialisaties ben ik in staat complexe projecten in het omgevingsrecht te begeleiden. Vaak in het buitengebied, maar ook in het stedelijk gebied, met name projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Als willekeurige voorbeelden van projecten kunnen worden genoemd de planprocedures voor een regionaal bedrijventerrein, de verplaatsing van een agrarisch bedrijf en het ontwikkelen van een stikstofbank.

Rechtsgebiedenregister

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Agrarisch recht, Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Subrechtsgebied: Bestuursprocesrecht, Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht Paul om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises