Paul Bodden

  Advocaat

  Over Paul

  Paul is advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Bij Hekkelman is hij één van de partners. De werkzaamheden van Paul beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand. Zo doceert hij regelmatig op de hiervoor genoemde terreinen en schreef hij recent een preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch Recht. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

  Het boeiende spanningsveld tussen de vele claims op de schaarse ruimte is voor Paul Bodden de aanleiding zich te specialiseren in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, milieurecht (omgevingsrecht) en agrarisch recht. Met deze specialisaties is hij in staat complexe projecten in het omgevingsrecht te begeleiden. Vaak in het buitengebied, maar ook in het stedelijk gebied, met name projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Als willekeurige voorbeelden van recente projecten kunnen worden genoemd de planprocedures voor een regionaal bedrijventerrein, de verplaatsing van een agrarisch bedrijf en een bestemmingsplanprocedure voor een school in bestaand stedelijk gebied.

  In de meest recente inventarisatie van ‘Agrarische top-advocaten’ van vakblad Boerderij is Paul opgenomen. Lees meer.

  Nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten
  • Redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

  Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Agrarisch recht, Bestuursrecht en Omgevingsrecht
  Subrechtsgebied: Bestuursprocesrecht, Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

  Deze registratie verplicht Paul om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  blog

  Natura 2000 en referentiesituatie bestemmingsplan

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 10 april 2019
  publicatie

  Veehouder zet vaker stap naar rechter

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 5 januari 2019
  publicatie

  De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 1 augustus 2017
  publicatie

  Veehouderij en volksgezondheid

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 20 februari 2017
  publicatie

  Met de PAS uit de impasse?

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 6 juni 2015
  publicatie

  Gezondheidsrisico's van veehouderijen

  Lees meer
  Afbeelding voor Paul Bodden
  Paul Bodden Gepubliceerd op 1 mei 2014
  publicatie

  Milieu en ruimte in het buitengebied (2013)

  Lees meer
  Teun Verstappen Gepubliceerd op 26 april 2013