Peter Goumans | Advocaat

Over Peter Goumans

Het buitengebied is voortdurend in ontwikkeling. De agrarische sector speelt daarin een belangrijke rol. Maar juist die sector staat voor enorme uitdagingen. Dat geldt in het bijzonder voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Maar voor alle sectoren in de land- en tuinbouw geldt dat vaak complexe regelgeving de bedrijfsvoering stuurt. De overheid werkt met alle sectoren in de land- en tuinbouw aan een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering die maatschappelijk is ingebed. Die transitie gaat gepaard met veranderende regelgeving en een sterk veranderend buitengebied, waarin nieuwe functies toegang vragen. Die problematiek heeft Peters bijzondere belangstelling en alle ontwikkelingen volgt hij op de voet.

Daarnaast spelen er ook reguliere problemen, die vanwege het specifieke karakter van de agrarische bedrijfsvoering en voedselproductie daarop gerichte juridische kennis en ervaring vragen. Alleen specialisatie maakt het mogelijk de juridische vraagstukken waarmee de agrarische ondernemer en voedselproducent wordt geconfronteerd op te lossen. Kennis van en betrokkenheid bij de agrarische sector en het landelijk gebied zijn een belangrijke basis om goed te kunnen adviseren. Daar staat Peter voor.

Praktijkgebied

  • Agribusiness & landelijk gebied

Nevenfuncties

  • Lid van Vereniging voor Agrarisch Recht
  • Lid van Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten
  • Lid van Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van Vereniging voor Milieurecht