Peter Goumans

  Advocaat

  Over Peter

  Het buitengebied is voortdurend in ontwikkeling. De agrarische sector speelt daarin een belangrijke rol. Maar juist die sector staat voor enorme uitdagingen. Dat geldt in het bijzonder voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Maar voor alle sectoren in de land- en tuinbouw geldt dat vaak complexe regelgeving de bedrijfsvoering stuurt. De overheid werkt met alle sectoren in de land- en tuinbouw aan een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering die maatschappelijk is ingebed. Die transitie gaat gepaard met veranderende regelgeving en een sterk veranderend buitengebied, waarin nieuwe functies toegang vragen. Die problematiek heeft Peters bijzondere belangstelling en alle ontwikkelingen volgt hij op de voet.

  Daarnaast spelen er ook reguliere problemen, die vanwege het specifieke karakter van de agrarische bedrijfsvoering en voedselproductie daarop gerichte juridische kennis en ervaring vragen. Alleen specialisatie maakt het mogelijk de juridische vraagstukken waarmee de agrarische ondernemer en voedselproducent wordt geconfronteerd op te lossen. Kennis van en betrokkenheid bij de agrarische sector en het landelijk gebied zijn een belangrijke basis om goed te kunnen adviseren. Daar staat Peter voor.

  Nevenfuncties

  • Lid van Vereniging voor Agrarisch Recht
  • Lid van Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten
  • Lid van Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van Vereniging voor Milieurecht
  publicatie

  Asbest van het dak?

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 27 januari 2020
  publicatie

  Een erg nare zaak

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 21 december 2018
  publicatie

  Paardenmeisjes

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 oktober 2018
  publicatie

  Paardenpaspoort kwijt. En nu?

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 juni 2018
  publicatie

  Bouwleges voor hippische bedrijfsgebouwen: wees alert!

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 maart 2018
  publicatie

  Regeling fosfaatreductieplan 2017: toets in kort

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 juni 2017
  publicatie

  Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 20 april 2017
  publicatie

  Stinken paarden?

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 20 maart 2017
  publicatie

  Opslag van paardenmest

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 augustus 2016
  publicatie

  Procederen over bouwleges voor stallen

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 30 juni 2016
  publicatie

  Ongeluk met een paard: wie is verantwoordelijk?

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 maart 2016
  publicatie

  Mantelzorgwoningen: sluipmoordenaar in het buitengebied

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 februari 2016
  publicatie

  Paard ernstig gewond door glas in baggerspecie

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 december 2015
  publicatie

  Drones en precisie-landbouw

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 oktober 2015
  publicatie

  Paardenhouderij onder de loep van de Raad van State

  Lees meer
  Afbeelding voor Peter Goumans
  Peter Goumans Gepubliceerd op 1 september 2015