Peter Goumans

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Peter
Cover voor

Het buitengebied is voortdurend in ontwikkeling. De agrarische sector speelt daarin een belangrijke rol. Maar juist die sector staat voor enorme uitdagingen. Dat geldt in het bijzonder voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Maar voor alle sectoren in de land- en tuinbouw geldt dat vaak complexe regelgeving de bedrijfsvoering stuurt. De overheid werkt met alle sectoren in de land- en tuinbouw aan een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering die maatschappelijk is ingebed. Die transitie gaat gepaard met veranderende regelgeving en een sterk veranderend buitengebied, waarin nieuwe functies toegang vragen. Die problematiek heeft mijn bijzondere belangstelling en alle ontwikkelingen volg ik op de voet.

Daarnaast spelen er ook reguliere problemen, die vanwege het specifieke karakter van de agrarische bedrijfsvoering en voedselproductie daarop gerichte juridische kennis en ervaring vragen. Alleen specialisatie maakt het mogelijk de juridische vraagstukken waarmee de agrarische ondernemer en voedselproducent wordt geconfronteerd op te lossen. Kennis van en betrokkenheid bij de agrarische sector en het landelijk gebied zijn een belangrijke basis om goed te kunnen adviseren. Daar sta ik voor.

Expertises