Rachid Benhadi

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Rachid
Cover voor

Ik heb een advies- en procespraktijk waarbij ik overheden, ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijsta bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Ik ben (zowel voor als achter de schermen) betrokken bij projecten waar doorgaans politiek en maatschappelijk veel om te doen is.

Enkele voorbeelden:

  • grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals de realisatie van nieuwe woonwijken en de transformatie van industrieterreinen naar lichte bedrijvigheid en woningbouw;
  • de realisatie van bedrijventerreinen en woningbouw in (de nabijheid van) gebieden waar uiteenlopende en soms conflicterende belangen spelen;
  • de realisatie van windparken en ontgrondingen.

Vanwege mijn technische kennis word ik regelmatig gevraagd om rapporten over geluid, stikstof, lucht en milieueffectrapporten alsook passende beoordelingen kritisch te toetsen. Tevens word ik veelvuldig gevraagd voor de aansturing van externe (milieu)deskundigen die betrokken zijn bij het opstellen van rapporten voor bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

Mijn cliënten waarderen mijn specialistische kennis die ik praktisch en oplossingsgericht weet in te zetten. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving volg ik op de voet en waar nodig anticipeer ik daarop in lopende procedures. Zo ben ik al enkele jaren intensief bezig met de Omgevingswet en daarmee samenhangende regelingen zodat ik cliënten adequaat kan adviseren over de gevolgen van deze grote wetswijziging.

Mijn kennis en kunde deel ik graag met anderen. Zo ben ik docent en daarnaast publiceer ik regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen.
Daarnaast schrijf ik een proefschrift over geluidsvraagstukken in het omgevingsrecht.

Nevenfuncties

  • Bestuursfuncties: penningmeester Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) en lid van de Raad van Toezicht van de openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
  • Lidmaatschappen: Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).
  • Docent bij (o.a.) Instituut voor Bouwrecht , SDU en BerghauserPont
  • Promovendus omgevingsrecht (in het bijzonder geluidrecht) Radboud Universiteit Nijmegen

Specialisaties

  • Grotius Academie, specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht (cum laude)

Rechtsgebiedenregister

Rachid heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Subrechtsgebied: Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht

Deze registratie verplicht Rachid om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises