Rachid Benhadi

  Advocaat

  Over Rachid

  Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is (zowel voor als achter de schermen) betrokken bij projecten waar doorgaans politiek en maatschappelijk veel om te doen is. Enkele voorbeelden zijn de realisatie van bedrijventerreinen of woningen in of nabij beschermde natuurgebieden, de realisatie van woningbouw in de nabijheid van industrie, de realisatie van windparken en ontgrondingen.

  Rachid is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Cliënten waarderen zijn specialistische kennis die hij praktisch en oplossingsgericht weet in te zetten. Snel en efficiënt handelen zijn kenmerkend voor hem. Rachid deelt zijn kennis en kunde graag met anderen. Hij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast schrijft hij een proefschrift over geluidsvraagstukken in het omgevingsrecht.

  Nevenfuncties

  • Lidmaatschappen: Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA), Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).
  • (gast)annotator jurisprudentietijdschrift AB en de Gemeentestem
  • Redacteur Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht
  • Docent bij (o.a.) Instituut voor Bouwrecht en Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
  • Promovendus omgevingsrecht (in het bijzonder geluidrecht) Radboud Universiteit Nijmegen

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Grotius Academie
  publicatie

  De ADC-toets als uitkomst

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 16 augustus 2019
  publicatie

  Nederland negeert het 'stikstofarrest'

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 28 november 2018
  publicatie

  De Patroon

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 1 oktober 2018
  publicatie

  Actualiteiten Geluid 2017

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 20 september 2017
  publicatie

  Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 4 april 2017
  publicatie

  Kroniek Omgevingsrecht

  Lees meer
  Tycho Lam
  Tycho LamGepubliceerd op 23 mei 2016
  publicatie

  Stemgeluid en VNG-brochure AB 2015/216

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 22 april 2015
  publicatie

  Bestemmingsplan. Flora- en Faunawet AB. 2014/269

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 5 maart 2014
  publicatie

  De reflexwerking van het relativiteitsvereiste

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 1 februari 2014
  publicatie

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)

  Lees meer
  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiGepubliceerd op 1 december 2010