Renske van Dreumel | Advocaat

Over Renske van Dreumel

Renske van Dreumel is sinds 2009 als advocaat werkzaam bij Hekkelman. Daarvoor werkte ze als juriste bij een waterschap. Cliënten noemen Renske van Dreumel toegankelijk, kundig, nauwkeurig en gedreven. Ze gaat voor iedere zaak voor 110%. Niet alleen 'up-to-date' kennis en enthousiasme vindt ze belangrijk, maar ook het persoonlijke contact met haar cliënten en het belang achter de zaak. Met haar collega's vormt Renske graag een team om cliënten zo goed mogelijk bij te staan. In de afgelopen jaren als advocaat heeft ze vooral agrariërs (veehouders en land- en (glas-)tuinbouwers) en overheden bijgestaan. Haar ervaring bij de overheid komt hierbij goed van pas.

Renske houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, milieurecht, agrarisch recht en bestuursrecht, waaronder handhaving. Gespecialiseerd is ze in het natuurbeschermingsrecht en de programmatische aanpak stikstof. Zij heeft ervaring met zowel de stikstofproblematiek bij het opstellen van ruimtelijke plannen als de verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen. Sinds 2009 houdt Renske zich hiermee volop bezig.

Cliënten kunnen bij Renske terecht voor advies en procesvertegenwoordiging. Vaak denkt ze in een vroeg stadium van het vergunningentraject of bestemmingsplanprocedure mee met cliënten. Ook geeft Renske regelmatig met veel plezier cursussen en seminars aan overheden en adviesbureaus. Om u op de hoogte te houden van de meest actuele informatie schrijft Renske blogs op de blogsite van Hekkelman en publiceert zij met regelmaat in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en het Land- en Tuinbouwbulletin.

Praktijkgebied

  • Agribusiness & landelijk gebied 
  • Overheid

Nevenfuncties

  • Lid van Vereniging voor Agrarisch recht
  • Lid van Vereniging voor milieurecht

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen