Richard van Breevoort | Advocaat

Over Richard van Breevoort

Richard van Breevoort is advocaat sinds 1991 en heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht, het bouwcontractenrecht en de specifieke bouwvoorwaarden (o.a. UAV-GC, UAV, DNA). Buiten het bouwrecht heeft staatssteun zijn speciale belangstelling.

Richard staat alle partijen in de bouwbranche bij. Op basis van  branchekennis en –ervaring helpt hij zijn cliënten de juiste strategische keuzes te maken in het complexe en langdurige bouwproces. Naast vakkennis is betrokkenheid bij de cliënt en de zaak daarbij onontbeerlijk.

Uitdaging ziet Richard in het bepalen van de beste route samen met de cliënt, zo nodig zelfs tegen de stroom in. Het geeft veel voldoening om meerwaarde voor je cliënt te kunnen creëren. Dat het resultaat daarvan dan ergens in het Nederlandse landschap is terug te zien, is voor Richard een leuke bonus.

Praktijkgebied

  • Vastgoed

Nevenfuncties

  • Lid van Vereniging voor Bouwrecht advocaten
  • Lid Lighthouseclub Gelderland

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

Anderen over Richard

Petran van Hugten, general manager Telecity Netherlands:

"Richard ervaren wij als een jurist die zich niet alleen tot de juridische kant van de zaak beperkt maar zich ook inleeft in het bredere spectrum van onze datacenter-business, de andere belangen die daar spelen en daar ook plezier aan beleeft. Al doende houdt hij ons op aangename wijze wel bij de juridische les op die momenten dat dit nodig is. Daarbij ontwerpt hij en houdt hij vast aan een uitstekende strategie die ons menigmaal heeft geholpen om tot voordelige resultaten te komen. Verder is het prettig dat hij, in onze turbulente markt die 24/7 doorgaat, ons ook flexibel en met raad en daad terzijde staat buiten de geijkte kantooruren."

Karin Geurts, algemeen directeur Inntel Hotels:

"Richard handelt zaken voor Inntel Hotels zeer succesvol af. Hij is zakelijk en scherp en zijn begeleiding is snel en adequaat."