Richard van Breevoort

  Advocaat

  Over Richard

  Richard van Breevoort is advocaat sinds 1991 en heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht, het bouwcontractenrecht en de specifieke bouwvoorwaarden (o.a. UAV-GC, UAV, DNA). Buiten het bouwrecht heeft staatssteun zijn speciale belangstelling.

  Richard staat alle partijen in de bouwbranche bij. Op basis van  branchekennis en –ervaring helpt hij zijn cliënten de juiste strategische keuzes te maken in het complexe en langdurige bouwproces. Naast vakkennis is betrokkenheid bij de cliënt en de zaak daarbij onontbeerlijk.

  Uitdaging ziet Richard in het bepalen van de beste route samen met de cliënt, zo nodig zelfs tegen de stroom in. Het geeft veel voldoening om meerwaarde voor je cliënt te kunnen creëren. Dat het resultaat daarvan dan ergens in het Nederlandse landschap is terug te zien, is voor Richard een leuke bonus.

  Nevenfuncties

  • Lid van Vereniging voor Bouwrecht advocaten
  • Lid Lighthouseclub Gelderland

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

  Richard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Vastgoedrecht
  Subrechtsgebied: Bouwrecht, Erfdienstbaarheden en Erfpacht

  Deze registratie verplicht Richard om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  Petran van Hugten, general manager Telecity Netherlands:

   

  “Richard ervaren wij
  als een jurist die zich niet alleen tot de juridische kant van de zaak beperkt
  maar zich ook inleeft in het bredere spectrum van onze datacenter-business, de
  andere belangen die daar spelen en daar ook plezier aan beleeft. Al doende houdt
  hij ons op aangename wijze wel bij de juridische les op die momenten dat dit
  nodig is. Daarbij ontwerpt hij en houdt hij vast aan een uitstekende strategie die
  ons menigmaal heeft geholpen om tot voordelige resultaten te komen. Verder is
  het prettig dat hij, in onze turbulente markt die 24/7 doorgaat, ons ook
  flexibel en met raad en daad terzijde staat buiten de geijkte kantooruren.”

  Karin
  Geurts, algemeen directeur Inntel Hotels:

  “Richard handelt zaken voor Inntel Hotels
  zeer succesvol af. Hij is zakelijk en scherp en zijn begeleiding is snel en
  adequaat.”