Richard van Breevoort

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Richard
Cover voor

Ik ben Richard van Breevoort. Ik heb vele, uiteenlopende hobby’s. Eén daarvan is de advocatuur. Dat vak beoefen ik dan ook al ruim 30 jaar, waarvan het grootste deel bij Hekkelman. Het geeft mij veel voldoening om juridische kwesties te duiden, samen op te lossen en mijn cliënten daarmee vooruit te helpen.

Ik ben vooral werkzaam in de bouwbranche. Wat mij daarin aantrekt is vooral dat de bouw een zeer dynamische branche is met veel maatschappelijke relevantie. Naast mijn werk blijf ik op de hoogte van en met de bouwbranche door lidmaatschappen van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, Lighthouseclub Gelderland en Bouwkamer Nijmegen.

Als ik mijzelf zou moeten karakteriseren zijn betrokkenheid, doorzettings- en analytisch vermogen eigenschappen die ik zeker zou noemen.

Ik heb mij gespecialiseerd in het (civiele) bouwrecht vanwege de dynamiek en de maatschappelijke relevantie van de bouwbranche. Iedereen heeft met de bouw te maken. Wonen en werken doen we immers doorgaans in gebouwen.
Vanuit mijn specialisme sta ik alle in de bouw betrokken spelers bij, aannemers, opdrachtgevers, overheden en adviseurs.

Vragen die regelmatig voorbijkomen zijn: voldoet het gebouw aan het bestek; is het gebouw op tijd en binnen het budget opgeleverd; kunnen de prijsverhogingen van bouwmaterialen worden doorberekend? Maar ook ingewikkeldere kwesties komen voor, zoals: wie is verantwoordelijk voor het ontwerp van een constructie dat op basis van suggesties van diverse partijen tot stand is gekomen?

Voor mij geldt vaak: hoe complexer, hoe uitdagender.

Rechtsgebiedenregister

Richard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Vastgoedrecht

Subrechtsgebied: Bouwrecht, Erfdienstbaarheden en Erfpacht

Deze registratie verplicht Richard om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Richard

  • Ik ben gespecialiseerd in het civiele bouwrecht. Ik sta alle bij de bouw betrokken partijen bij en ben goed op de hoogte van de vaak gebruikte voorwaarden en contracten in de bouw, zoals UAV, UAV-GC, DNR, STABU, Bouwteam en DBFM.

    Naast het bouwrecht adviseer ik over vragen op het gebied van staatsteun en de Wet markt & overheid. Het staatssteunrecht speelt vaak een rol bij vastgoed gerelateerde projecten waarin de overheid betrokken is. Het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun is van groot belang voor zowel de overheid als de civiele partij die de steun ontvangt.

  • Mijn werkwijze is simpel maar doeltreffend. Ik bestudeer de materie grondig, bevraag mijn cliënten uitvoerig, maak een zorgvuldige analyse van de goede en kwade kansen van de zaak en stippel in samenspraak met mijn cliënte een strategie uit. Het doel van die strategie is altijd dat het reëel best haalbare resultaat wordt bereikt.

  • Het bouwproces kan heel complex zijn en het aantal daarbij betrokken partijen is doorgaans groter dan twee. Een veel voorkomende casus is die van de aannemer die een uitvoeringsfout maakt bij bijvoorbeeld de montage van de buitenwandpanelen van een flatgebouw. De panelen blijken niet met de juiste bouwmaterialen te zijn bevestigd. Na oplevering van het werk waaien bij de eerste de beste storm een paar panelen van het gebouw. De vrees is dat er nog meer zullen volgen.
    Is de aannemer aansprakelijk voor het herstel van de afgewaaide panelen? En voor herstel van de overige panelen?

    Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van het type contract dat gesloten is. Bij een UAV-contract waarin de opdrachtgever als directievoerder verantwoordelijk is voor toezicht op de uitvoering van het werk, is denkbaar dat de aannemer niet of maar ten dele aansprakelijk is voor het herstel. Dat kan het geval zijn indien de opdrachtgever de uitvoeringsfout voor of bij de oplevering had behoren te ontdekken maar niet heeft opgemerkt.