Rico Ligtvoet

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Rico
Rico Ligtvoet

Ik ben Rico Ligtvoet en ben als advocaat werkzaam in onze agro- en vastgoedpraktijk. Je kunt bij mij terecht voor contracten en aansprakelijkheidskwesties. In het bijzonder als het gaat om overheidsaansprakelijkheid. Mijn (proces)ervaring in zowel het bestuurs- als het civiele recht komt daarbij goed van pas. Het snijvlak van beide rechtsgebieden is complex. Een heldere strategie is noodzakelijk om de juridische puzzel op te lossen. Daar sta ik voor.

Klanten noemen mij ‘recht voor z’n raap’ en betrokken. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Ook als dat wellicht niet is wat een cliënt op dat moment wil horen. Mijn missie is om de kansen en risico’s van een kwestie helder en zonder juridische poespas uiteen te zetten. Zo weten mijn cliënten precies waar ze aan toe zijn. En zo bepalen we gezamenlijk de strategie en koers naar een maximaal resultaat.

Naast mijn werkzaamheden als advocaat, ben ik lid van enkele bezwaarschriftencommissies en redacteur van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Rechtsgebiedenregister

Rico heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Agrarisch recht en Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Rico om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Rico

 • Ik ben goed thuis in agrarische en vastgoedgerelateerde overeenkomsten en de algemene voorwaarden die erbij horen. Denk bijvoorbeeld aan koopovereenkomsten voor (agrarisch) onroerend goed, maar ook aan samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten voor de ontwikkeling van het buitengebied.

  Daarnaast houd ik me bezig met uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties die zich in de agrarische en vastgoedsector voordoen. Bijvoorbeeld op het gebied van asbest, bodemverontreiniging en diergezondheid. Ook voor overheidsaansprakelijkheidskwesties kun je bij mij terecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onjuiste besluiten van de overheid, waardoor schade ontstaat.

 • Ik besef me dat de stap naar een advocaat niet niks is. Die drempel maak ik graag zo laag mogelijk. Van mij krijg je een eerlijk verhaal. Ik zeg het dus ook als iets niet (goed) haalbaar is. Daarin ben ik transparant. Ik bespreek kansen, risico’s en alternatieven en voorkom onnodig juridisch taalgebruik. Op die manier kun jij een optimale inschatting maken van jouw juridische positie.

 • Mijn cliënt, een melkveehouder, kreeg te maken met onteigening van zijn bedrijf. De overheid deed hem een voorstel om zijn bedrijf in goed overleg te kopen. Het stond de melkveehouder niet vrij om zijn bedrijf te verkopen, omdat hij in het verleden een contractueel voorkeursrecht had afgesproken. Dat hield in dat als hij het bedrijf wilde verkopen, hij het eerst diende aan te bieden aan de voorkeursgerechtigde. Dat deed de melkveehouder, waarna hij tot de conclusie kwam dat hij niet langer wilde verkopen.

  De voorkeursgerechtigde vond dat er een koopovereenkomst tot stand was gekomen en eiste bij de rechter dat die werd nagekomen. De voorkeursgerechtigde was van mening dat hij een koopoptie had in plaats van een voorkeursrecht. Het verschil tussen beide mogelijkheden is juridisch belangrijk voor een antwoord op de vraag of een koopovereenkomst is ontstaan.

  Ik stelde me namens de melkveehouder op het standpunt dat er sprake was van een voorkeursrecht en dat geen koopovereenkomst was gesloten. Het standpunt van de voorkeursgerechtigde zou ertoe leiden dat de melkveehouder tegen zijn wil in zijn bedrijf zou moeten verkopen. Ik betoogde dat dat in strijd is met de contractsvrijheid.

  De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van een voorkeursrecht en dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. De melkveehouder werd dus in het gelijk gesteld en kon door blijven boeren op zijn bedrijf. Een mooi resultaat.