Teun Verstappen | Advocaat

Over Teun Verstappen

Teun Verstappen heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het agrarisch recht en het natuurbeschermingsrecht. Hierbij houdt hij zich bezig met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en/of vergunningprocedures. Complexe projecten waarin ruimtelijke ordenings- en milieuvraagstukken samenkomen (zoals uitbreidingen van veehouderijen), hebben zijn bijzondere interesse. Zo adviseert en procedeert Teun veelvuldig over de milieueffectrapportage en de verhouding van bestemmingsplannen tot de regelgeving met betrekking tot natuurbescherming.

Daarnaast is Teun betrokken bij innovatieve (agrarische) projecten, die zich richten op duurzaamheid. Innovatie wordt vaak onnodig belemmerd door regelgeving. Hij ziet het als een uitdaging deze belemmeringen binnen de grenzen van de wetgeving weg te nemen.

Praktijkgebied

  • Agribusiness & landelijk gebied

Nevenfuncties

  • Het verzorgen van cursussen op het gebied van omgevingsrecht
  • Het publiceren van artikelen over omgevingsrecht

Opleiding

  • Universiteit Utrecht