Teun Verstappen

  Over Teun

  Teun Verstappen heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het agrarisch recht en het natuurbeschermingsrecht. Hierbij houdt hij zich bezig met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en/of vergunningprocedures. Complexe projecten waarin ruimtelijke ordenings- en milieuvraagstukken samenkomen (zoals uitbreidingen van veehouderijen), hebben zijn bijzondere interesse. Zo adviseert en procedeert Teun veelvuldig over de milieueffectrapportage en de verhouding van bestemmingsplannen tot de regelgeving met betrekking tot natuurbescherming.

  Daarnaast is Teun betrokken bij innovatieve (agrarische) projecten, die zich richten op duurzaamheid. Innovatie wordt vaak onnodig belemmerd door regelgeving. Hij ziet het als een uitdaging deze belemmeringen binnen de grenzen van de wetgeving weg te nemen.

  Nevenfuncties

  • Het verzorgen van cursussen op het gebied van omgevingsrecht
  • Het publiceren van artikelen over omgevingsrecht

  Opleiding

  • Universiteit Utrecht

  Praktijkgebied

  • Agribusiness & landelijk gebied

  Expertises

  Branches

  publicatie

  Besluit emissiearme huisvesting

  Lees meer
  Teun VerstappenGepubliceerd op 1 november 2015
  publicatie

  Milieu en ruimte in het buitengebied (2013)

  Lees meer
  Teun VerstappenGepubliceerd op 26 april 2013