Ik houd me al meer dan 25 jaar bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de overheidspraktijk waarbij de nadruk ligt op gebiedsontwikkeling. Ik stel overeenkomsten op over (grootschalige) woningbouwontwikkelingen en bedrijventerreinen. Ook sta ik overheden bij in civiele procedures over deze overeenkomsten.

Daarnaast begeleid ik en adviseer over ruimtelijke procedures. Vaak gaat het om complexe bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Wat ik het allerleukste vind is om ruimtelijke besluiten bij de rechter te verdedigen die ik in het voortraject samen met de specialisten van de gemeente, marktpartijen en adviesbureaus heb voorbereid.

Sinds vijf jaar maak ik deel uit van het Hekkelmanteam over de Omgevingswet. Met dit team adviseren we over (de inhoud van) Chw-bestemmingsplannen en procederen we daarover. Ook adviseren we over de implementatie van de Omgevingswet. Samen met een aantal gemeenten hebben we het handboek Omgevingsplan opgesteld.

Nevenfuncties

• Senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
• Hoofddocent beroepsopleiding NOvA onderdeel omgevingsrecht
• Docent Beroepsopleiding Gemeentejuristen
• Docent Grotius Ruimtelijke Ordening en Milieurecht
• Docent Grotius Vastgoedrecht
• Hoofdredacteur Praktische Bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister

Tycho heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht Tycho om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises