Tycho Lam

  Advocaat

  Over Tycho

  Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

  Daarnaast is hij nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt hij deze op en procedeert hij  over geschillen die in dat kader ontstaan. De ladder voor duurzame verstedelijking heeft op dit moment zijn bijzondere belangstelling.

  Nevenfuncties

  • Lid van vereniging  voor Bestuursrecht
  • Lid Commissie wetgeving NOvA
  • Senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
  • Hoofddocent beroepsopleiding NOvA onderdeel bestuursrecht
  • Docent Beroepsopleiding Gemeentejuristen
  • Docent Grotius Ruimtelijke Ordening en Milieurecht
  • Annotator bij diverse juridische vakbladen
  • Hoofdredacteur Sdu Tekst en Commentaar Awb

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen