Valerie Kruijtzer

  Advocaat

  Over Valerie

  Valerie Kruijtzer is sinds 2012 advocaat en is werkzaam binnen de sectie Ondernemingsrecht. Ze is gespecialiseerd in het handelsrecht en ICT-recht.

  Als bedrijven handel drijven (levering of afname van goederen en/of diensten), ongeacht waar partijen zich in de keten bevinden (producent, groothandelaar, eindgebruiker) en ongeacht de wijze waarop zij dit doen (bijv. distributie of agentuur), wordt Valerie betrokken om over specifieke juridische vraagstukken in dat verband te adviseren of om gemaakte afspraken vast te leggen. Dat geldt ook als bedrijven andersoortige commerciële samenwerkingen aangaan. Valerie wordt regelmatig gevraagd om het onderhandelingsproces te begeleiden.

  Daarnaast heeft Valerie zich toegelegd op het ICT-recht. Zij adviseert en begeleidt zowel IT-leveranciers als afnemers bij het maken en vastleggen van afspraken. Met name als maatwerksoftware zal worden ontwikkeld, SaaS-diensten zullen worden geleverd of als de afnemer over zal gaan op een nieuw IT-systeem (implementatietrajecten).

  Ook procedeert Valerie regelmatig. De geschillen die zij behandelt draaien om de niet-nakoming van verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten, zoals het uitblijven van de levering van goederen of het niet tijdig implementeren en opleveren van het nieuwe IT-systeem.

  Valerie denkt mee met haar cliënten over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de onderneming en weet wat ondernemers van een advocaat verwachten. Daarom is haar advies out-of-the-box, pragmatisch en toekomstgericht, waarbij het beste resultaat voor haar cliënt altijd leidend is.

  Valerie heeft twee specialisatieopleidingen van de Grotius Academie afgerond: ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’ en ‘Informaticarecht’.

  Opleiding

  • VU Amsterdam
  • Grotius Academie

  Nevenfuncties

  • Lid van de vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurovereenkomsten (DFA)

  Valerie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Informatierecht en Verbintenissenrecht
  Subrechtsgebied: IT recht en Agentuur & distributie

  Deze registratie verplicht Valerie om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.