Valerie Kruijtzer

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Valerie
Valerie Kruijtzer

Ik ben Valerie Kruijtzer. Ik ben sinds 2012 advocaat, gespecialiseerd in het (nationale en internationale) commerciële contractenrecht en IT-recht. In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het opstellen van allerlei soorten handels- en IT-contracten, adviseer ik over verbintenisrechtelijke vraagstukken en procedeer ik veelvuldig in zaken waarin (contractuele) aansprakelijkheid meestal centraal staat. Hierbij ligt mijn focus bij het middelgrote en grote MKB-bedrijf.

Voorbeelden van de contracten die ik opstel en waarover ik procedeer zijn:

– distributie-, agentuur en franchiseovereenkomsten;
– leverings-, inkoop- en verkoopovereenkomsten;
– algemene voorwaarden;
– overeenkomsten van opdracht (levering van diensten, ontwikkeling van maatwerksoftware);
– samenwerkingsovereenkomsten;
– IT implementatieovereenkomsten;
– SaaS-, PaaS en IaaS-overeenkomsten;
– licentieovereenkomsten;
– SLA’s (service level agreements);
– geheimhoudingsovereenkomsten; en
– vaststellingsovereenkomsten.

Van cliënten krijg ik vaak terug dat zij blij zijn met mijn adviezen en nauwkeurig opgestelde contracten. Mijn motto is dan ook: beter voorkomen dan genezen. Met een goed doordacht en uitgewerkt contract kan een langdurige en kostbare procedure namelijk meestal worden voorkomen. Als de gang naar de rechter of een arbitrageprocedure onvermijdelijk is, bijt ik mij in de zaak vast en zal ik er alles aan doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Ik heb aan de Grotius Academie, ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’ en ‘Informaticarecht’ gevolgd.

Nevenfuncties

  • Lid van de VIRA (Vereniging voor Informaticarecht Advocaten)
  • Lid van de NVvIR (Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht)
  • Lid van de Vereniging DFA (Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht)

Rechtsgebiedenregister

Valerie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Informatierecht en Verbintenissenrecht

Subrechtsgebied: IT recht en Agentuur en distributie

Deze registratie verplicht Valerie om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Valerie

  • Absoluut. Door afspraken op schrift te zetten, weten partijen waar zij aan toe zijn en kunnen zij altijd nog eens terugkijken wat ieders rechten en verplichtingen zijn. Voor een leverancier is het daarnaast prettig om gebruik te maken van standaardcontracten, zodat voor al zijn distributeurs, agenten en/of franchisenemers dezelfde voorwaarden gelden.

  • In beginsel geldt dat partijen bij een handelsovereenkomst tegenovergestelde belangen hebben. Zo ook de franchiseovereenkomst, waar de franchisegever bijvoorbeeld de mogelijkheden tot beëindiging door de franchisenemer zoveel mogelijk zal willen beperken. Een franchisenemer zal daarin juist een bepaalde mate van vrijheid willen behouden. Als wij een concept-overeenkomst beoordelen, wijzen wij de ondernemer op dergelijke risico’s. Zo weet deze precies waar hij aan toe is en kan deze een weloverwogen beslissing nemen. Vaak vormt onze beoordeling het beginpunt van onderhandelingen, waarmee de ondernemer in staat wordt gesteld om een overeenkomst te sluiten die voordeliger voor hem is.

  • Wij proberen geschillen altijd zonder bemoeienis van een rechter op te lossen. Het sturen van een sommatiebrief is dan de eerste stap. Als de partij daar niet op reageert of weigert aan de sommatie te voldoen, is het onvermijdelijk om naar de rechter te stappen om nakoming af te dwingen. Wij adviseren de ondernemer in zo’n geval welke procedure het beste kan worden gevoerd (een kort geding of een “normale” procedure) en welke strategie moet worden gevolgd.