Valerie Kruijtzer

Advocaat | Advocatuur

Nijmegen - Prins Bernhardstraat 1

Stel een vraag aan Valerie
Valerie Kruijtzer

Ik ben Valerie Kruijtzer. In de tien jaar dat ik advocaat ben, heb ik mij gespecialiseerd in het (nationale en internationale) commerciële contractenrecht en IT-recht. In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het opstellen van allerlei soorten handels- en IT-contracten, adviseer ik over verbintenisrechtelijke vraagstukken en procedeer ik veelvuldig in zaken waarin (contractuele) aansprakelijkheid meestal centraal staat. Hierbij ligt mijn focus bij het middelgrote en grote MKB-bedrijf.

Voorbeelden van de contracten die ik opstel en waarover ik procedeer zijn:

– distributie-, agentuur en franchiseovereenkomsten;
– leverings-, inkoop- en verkoopovereenkomsten;
– algemene voorwaarden;
– overeenkomsten van opdracht (levering van diensten, ontwikkeling van maatwerksoftware);
– samenwerkingsovereenkomsten;
– IT implementatieovereenkomsten;
– SaaS-, PaaS en IaaS-overeenkomsten;
– licentieovereenkomsten;
– SLA’s (service level agreements);
– geheimhoudingsovereenkomsten; en
– vaststellingsovereenkomsten.

Van cliënten krijg ik vaak terug dat zij blij zijn met mijn adviezen en nauwkeurig opgestelde contracten. Mijn motto is dan ook: beter voorkomen dan genezen. Met een goed doordacht en uitgewerkt contract kan een langdurige en kostbare procedure namelijk meestal worden voorkomen. Als de gang naar de rechter of een arbitrageprocedure onvermijdelijk is, bijt ik mij in de zaak vast en zal ik er alles aan doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Ik heb aan de Grotius Academie, ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’ en ‘Informaticarecht’ gevolgd.

Rechtsgebiedenregister

Valerie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Informatierecht en Verbintenissenrecht

Subrechtsgebied: IT recht en Agentuur en distributie

Deze registratie verplicht Valerie om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises