Valerie Kruijtzer

  Advocaat

  Over Valerie

  Valerie Kruijtzer is sinds 2012 advocaat en is werkzaam binnen de sectie Ondernemingsrecht. Ze is gespecialiseerd in het  nationaal en internationaal (commercieel) contractenrecht, en ICT-recht.

  Valerie adviseert bedrijven over alle aspecten van het (nationale en internationale) commerciële contractenrecht en IT-contractenrecht en staat hen van begin tot eind bij. Van het opstellen van het contract, helemaal tot aan de beëindiging daarvan. Ook begeleidt Valerie bedrijven bij geschillen over commerciële contracten en procedeert zij regelmatig.

  Voorbeelden van de contracten waarover Valerie adviseert en procedeert:

  • Distributie-, agentuur en franchiseovereenkomsten;
  • Leverings-, inkoop- en verkoopovereenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Overeenkomsten van opdracht (levering van diensten, ontwikkeling van maatwerksoftware);
  • Samenwerkingsovereenkomsten;
  • IT implementatieovereenkomsten;
  • SaaS-, PaaS en IaaS-overeenkomsten;
  • Licentieovereenkomsten;
  • SLA’s (service level agreements);
  • Geheimhoudingsovereenkomsten;
  • Vaststellingsovereenkomsten.

  De geschillen die Valerie behandelt draaien vaak om de niet-nakoming van verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten, zoals het uitblijven van de levering van goederen of het niet tijdig implementeren en opleveren van het nieuwe IT-systeem.

  Valerie denkt mee met haar cliënten over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de onderneming en weet wat ondernemers van een advocaat verwachten. Daarom is haar advies out-of-the-box, pragmatisch en toekomstgericht, waarbij het beste resultaat voor haar cliënt altijd leidend is.

  Opleiding

  • VU Amsterdam
  • Grotius Academie, ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’ en ‘Informaticarecht’.

  Nevenfuncties

  • Lid van de vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurovereenkomsten (DFA)

  Valerie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Informatierecht en Verbintenissenrecht
  Subrechtsgebied: IT recht en Agentuur & distributie

  Deze registratie verplicht Valerie om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.