Willem Bruil

    Kantooradviseur

    Over Willem

    Willem Bruil werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich bezig met het gehele agrarisch recht, maar in het bijzonder met pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, landbouw en natuur, agrarisch milieurecht en marktordening. Willem is als kantooradviseur verbonden aan Hekkelman.