Yasemin Demirci

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Yasemin
Cover voor

Ik ben Yasemin Demirci en ben sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Hekkelman. Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht. In mijn dagelijkse praktijk kom ik verschillende onderdelen van gebiedsontwikkeling tegen. Ik adviseer en procedeer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ook begeleid ik overheden, het bedrijfsleven en instellingen bij projectontwikkeling. Denk aan woningbouwprojecten, de realisering van bedrijventerreinen en wind- en zonneparken. Daarbij heb ik ervaring met projecten waarbij ingewikkelde vraagstukken aan de orde komen en waar politiek en maatschappelijk veel om te doen is. Ook houd ik mij bezig met zaken over de handhaving van regelgeving.

Verder maak ik deel uit van het Team Afval & Recycling binnen Hekkelman. Binnen dit team denken wij graag mee over hoe uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de transitie van afval naar grondstof juridisch vormgegeven kunnen worden.

Het omgevingsrecht is altijd in beweging en is veelomvattend. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ik vind het belangrijk om mijn kennis op peil te houden en deel graag mijn kennis op dit gebied. In een maandelijkse nieuwsbrief ‘Update omgevingsrecht’ ga ik samen met Rachid Benhadi en Wiebe van de Rijt in op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie over aspecten als ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur(bescherming) en handhaving.

Voorbeeldcasussen:

  • advisering over en begeleiding van vergunningentrajecten over woningbouw in de nabijheid van bedrijvigheid;
  • advisering over en begeleiding van projecten die stikstofdepositie veroorzaken;
  • advisering over omgevingsrechtelijke vraagstukken bij wind- en zonneparken.

Rechtsgebiedenregister

Yasemin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Omgevingsrecht

Subrechtsgebied: Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht Yasemin om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Yasemin

  • Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht.

  • Cliënten waarderen mijn betrokkenheid, nauwkeurigheid en snelle handelen. Mijn meerwaarde is mijn inlevingsvermogen. Ik haal veel voldoening uit het begeleiden van cliënten in ingewikkelde vraagstukken. Daarbij weet ik mijn specialistische kennis oplossingsgericht in te zetten. Ik vind het bovendien geweldig om mee te werken aan duurzame projecten en de resultaten daarvan terug te zien in de fysieke leefomgeving in het hele land.

  • - advisering over en begeleiding van vergunningentrajecten over woningbouw in de nabijheid van bedrijvigheid;
    - advisering over en begeleiding van projecten die stikstofdepositie veroorzaken;
    - advisering over omgevingsrechtelijke vraagstukken bij wind- en zonneparken.