Yasmina de Groot-Amtari

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Yasmina
Cover voor

Mijn naam is Yasmina de Groot-Amtari en sinds aanvang 2013 ben ik werkzaam als advocaat. De eerste jaren had ik een algemene praktijk, met de nadruk op het personen- en familierecht. Sinds 2017 heb ik mij volledig op het erfrecht toegelegd en in 2018 ben ik lid geworden van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Als erfrechtadvocaat sta ik particulieren en ondernemers bij wanneer zij betrokken raken bij een juridisch geschil over de afwikkeling van een nalatenschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen tussen erfgenamen onderling of geschillen tussen erfgenamen met onterfde familieleden of met executeurs. In het bijzonder ben ik gespecialiseerd in het afwikkelen van (ingewikkelde) nalatenschappen op Curaçao. Met mijn ruime werkervaring, kennis van het erfrecht op Curaçao en het netwerk dat ik daar heb opgebouwd, kun je rekenen op deskundig advies en professionele begeleiding bij het afwikkelen van nalatenschappen en andere erfrechtelijke kwesties.

Van cliënten krijg ik regelmatig terug dat zij mijn heldere communicatie, betrokkenheid en deskundigheid als zeer prettig ervaren. Mijn kracht ligt in het snel door weten te dringen tot de kern van het probleem achter een juridisch geschil en daarmee tot passende oplossingen te komen.

Nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)

Rechtsgebiedenregister

Yasmina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Erfrecht

Deze registratie verplicht Yasmina om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Reviews

“Er was altijd een luisterend en corrigerend oor bij het oplossen van de afwikkeling van de nalatenschap. Ik ben adequaat terzijde gestaan om het geschil uiteindelijk minnelijk te kunnen beslechten. Ik had zelf voldoende inbreng bij de oplossing, men was eerlijk, en de vertaalslag naar de tegenpartij werd goed verwoord.” – Jan

“Ik heb de betrokkenheid en deskundigheid als zeer prettig ervaren.

  • Fijne samenwerking;
  • Goede adviezen;
  • Prettige contacten;
  • Alles vlot verlopen.” – Betty

“Inhoudelijk zeer goed, met oog voor de mens(en). Erg triest traject waar het beste van is gemaakt. Op basis van feiten en deskundigheid e.e.a. (naar het lijkt) op de rails gekregen. Dank – ook namens mijn familie!” – Chuck

Expertises

Twee vragen aan Yasmina

  • Als erfrechtadvocaat sta ik particulieren en ondernemers bij wanneer zij betrokken raken bij een juridisch geschil over de afwikkeling van een nalatenschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen tussen erfgenamen onderling of geschillen tussen erfgenamen en derden, zoals de belastingdienst, onterfde familieleden of andere schuldeisers van de nalatenschap.

  • Van cliënten krijg ik dikwijls terug dat zij mijn heldere communicatie, betrokkenheid en deskundigheid als zeer prettig ervaren. Mijn kracht ligt in het snel door dringen tot de kern van het probleem achter een juridisch geschil en daarmee tot passende oplossingen te komen.