Bestuursrecht

Hekkelman is hét kantoor voor overheid gerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.

Een paar veelgestelde vragen over overheidszaken

  • Op het moment dat een samenwerking tussen overheid en een private partij gepaard gaat met de gunning van een overheids- of concessieopdracht kan een aanbestedingsplicht om de hoek komen kijken. Dan is het niet zomaar toegestaan om 1-op-1 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

  • Voor in het verleden ondervonden overlast is dat in beginsel het geval. Door de uitspraak van de bestuursrechter staat in beginsel vast dat er onrechtmatig is gehandeld. De gemeente is in beginsel verplicht de geleden schade te vergoeden. Voor de toekomst staat de aansprakelijkheid van de gemeente niet vast. Als de overtreding gelegaliseerd kan worden, doordat er (alsnog) een vergunning wordt verleend, is dat bijvoorbeeld niet het geval.

  • Als een overheidsorgaan een onderneming bevoordeelt ten opzichte van andere ondernemingen in Europa, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Denk daarbij aan: subsidies, aankopen boven of verkopen beneden de marktprijs en leningen tegen gunstige condities.

  • Voorbeelden van uitzonderingen waarop regelmatig een beroep wordt gedaan zijn:
    1. Is er sprake van maar 1 partij of onderneming die in staat is om de opdracht uit te voeren?
    2. Is een beroep mogelijk op de quasi-inhouse uitzondering?

  • Wij adviseren partijen veelvuldig over de vraag of het verstandig is een plan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Het hangt af van het plan en de benodigde besluitvorming of het verstandig is het plan snel, voordat de wet in werking treedt, in procedure te brengen. Wij adviseren je graag over jouw plan.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.