Overheid

Hekkelman is hét kantoor voor overheid gerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.

Een paar veelgestelde vragen over overheidszaken

 • Op het moment dat een samenwerking tussen overheid en een private partij gepaard gaat met de gunning van een overheids- of concessieopdracht kan een aanbestedingsplicht om de hoek komen kijken. Dan is het niet zomaar toegestaan om 1-op-1 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

 • Voor in het verleden ondervonden overlast is dat in beginsel het geval. Door de uitspraak van de bestuursrechter staat in beginsel vast dat er onrechtmatig is gehandeld. De gemeente is in beginsel verplicht de geleden schade te vergoeden. Voor de toekomst staat de aansprakelijkheid van de gemeente niet vast. Als de overtreding gelegaliseerd kan worden, doordat er (alsnog) een vergunning wordt verleend, is dat bijvoorbeeld niet het geval.

 • Als een overheidsorgaan een onderneming bevoordeelt ten opzichte van andere ondernemingen in Europa, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Denk daarbij aan: subsidies, aankopen boven of verkopen beneden de marktprijs en leningen tegen gunstige condities.

 • Voorbeelden van uitzonderingen waarop regelmatig een beroep wordt gedaan zijn:
  1. Is er sprake van maar 1 partij of onderneming die in staat is om de opdracht uit te voeren?
  2. Is een beroep mogelijk op de quasi-inhouse uitzondering?

 • Wij adviseren partijen veelvuldig over de vraag of het verstandig is een plan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Het hangt af van het plan en de benodigde besluitvorming of het verstandig is het plan snel, voordat de wet in werking treedt, in procedure te brengen. Wij adviseren je graag over jouw plan.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Aanbestedingen

  Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook van inkooptechnieken en van de materie die wordt aanbesteed. Onze experts wijzen je graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van regels, formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen. Ze adviseren en ze staan je zo nodig ook bij in juridische procedures.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Openbare orde

  De relevantie van het openbare-orderecht is fors toegenomen. Politie, justitie en decentrale overheden werken samen met speciale eenheden zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) om meer grip te krijgen op misdaad en de ondermijnende effecten daarvan voor de samenleving. Hun uitdaging is de redelijke bevoegdheidstoepassing. Belangrijke grondrechten zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid, moeten daarbij geëerbiedigd worden. Denk ook aan het delen van informatie tussen de samenwerkende overheden, waarbij de privacy van burgers onder druk kan komen. Dit levert de nodige juridische uitdagingen op.

Duidelijk Hekkelman.