Aanbestedingen

Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook van inkooptechnieken en van de materie die wordt aanbesteed. Onze experts wijzen je graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van regels, formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen. Ze adviseren en ze staan je zo nodig ook bij in juridische procedures.

Veelgestelde vragen over aanbestedingen

 • Een belangrijk uitgangspunt hierbij is: heb ik te maken met een overheidsopdracht of een concessieopdracht in de zin van de aanbestedingswet-en regelgeving?

 • Wij krijgen vaak de vraag van cliënten of en zo ja in hoeverre het mogelijk is om een contract dat is aanbesteed tijdens de looptijd te wijzigen. De Aanbestedingswet 2012 biedt daarvoor de nodige mogelijkheden. Onze juristen hebben ook daar ruime ervaring mee.

 • Ja, we worden regelmatig gevraagd door overheden om te helpen bij een discussie met de accountant in het kader van de (rechtmatigheids-) controle van de jaarrekening (zijn bepaalde uitgaven vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief te verantwoorden?).

 • Onze juristen hebben specifieke kennis van en ervaring met bijvoorbeeld aanbestedingen in de taxi-/vervoersbranche, de afvalbranche, het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), op het vlak van ICT, (duurzame) energie, etc.

 • Onze juristen hebben specifieke kennis van en ervaring met bijvoorbeeld aanbestedingen in de taxi-/vervoersbranche, de afvalbranche, het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), op het vlak van ICT, (duurzame) energie, etc.

 • We werken vooral voor aanbestedende diensten, maar ook voor inschrijvers op aanbestedingsprocedures.

 • Op het moment dat je kwalificeert als aanbestedende dienst.

 • Voorbeelden van uitzonderingen waarop regelmatig een beroep wordt gedaan zijn:
  1. Is er sprake van maar 1 partij of onderneming die in staat is om de opdracht uit te voeren?
  2. Is een beroep mogelijk op de quasi-inhouse uitzondering?

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Gebiedsontwikkeling

  Vaak is een gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Ze hebben vergaande kennis van en ervaring met de relevante civielrechtelijke leerstukken en met het omgevingsrecht. Maar ook met vragen op het vlak van het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de zogenaamde Didam-problematiek bijgekomen.
 • Gemeenschappelijke regelingen

  Overheden kunnen om verschillende redenen kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De taken en bevoegdheden die aan zo’n samenwerkingsverband worden toebedeeld, kunnen van geval tot geval verschillen. HM adviseert over de totstandkoming en inhoud van gemeenschappelijke regeling en staat gemeenschappelijke regelingen en deelnemers bij bij geschillen die daarbij ontstaan.
 • Onteigening overheid

  De onteigeningsprocedure en het bepalen van de schadeloosstelling is complex. Onze specialisten staan in onteigeningskwesties zowel overheden als particulieren bij. Hierdoor zijn wij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. En kunnen we op kwalitatief hoog niveau, juridische diensten verlenen.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Overheidscontracten

  Voor het opstellen van een contract voor een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed is vaak specialistische juridische kennis nodig. Niet in iedere situatie is een dik contract nodig. Begrijpelijk, kort en bondig formuleren, is bij ons het uitgangspunt. Wij kunnen je volledig ontzorgen door de contractonderhandelingen en het opstellen van de overeenkomst oppakken of als sparring partner op de achtergrond fungeren.

Duidelijk Hekkelman.