Update Handhaving: uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving

Het handhavingsrecht blijft in beweging. In deze maandelijkse update gaat Chantal in op actuele uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving die van belang zijn voor de praktijk.

Zo ben je elke maand direct op de hoogte van de laatste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze update bespreekt Chantal onderwerpen als:

  • het evenredigheidsbeginsel en de nieuwe evenredigheidstoets;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • concreet zicht op legalisatie;
  • bijzondere omstandigheden op grond waarvan van handhavend optreden of van invordering kan worden afgezien.

Je kunt de update op deze pagina downloaden. Heb je vragen naar aanleiding van onze update? Neem dan contact op met Chantal van Mil.

Maak kennis met onze experts

Direct in contact komen?

Duidelijk Hekkelman.