Bestuurs(proces)recht

Het bestuurs(proces)recht is een vak apart; op hoofdregels bestaan vaak tig uitzonderingen en vaak moet men tegelijkertijd diverse wet- en regelgeving en de rechtspraak van de bestuursrechter raadplegen om antwoorden op vragen te kunnen vinden. Onze specialisten spreken de taal van het bestuurs(proces)recht vloeiend. Laat je tijdig door één van hen adviseren om besluitvorming en/of procedures tot een goed einde te brengen.

Veelgestelde vragen over het bestuurs(proces)recht

  • De hoofdregel is dat iemand geen beroep kan instellen als hij of zij geen zienswijze tegen een besluit naar voren heeft gebracht. Hierop geldt een uitzondering in omgevingsrechtelijke zaken waarin een uitgebreide voorbereidingsprocedure is toegepast. In dat geval hoeft een belanghebbende namelijk geen zienswijze te hebben ingediend om daartegen beroep in te kunnen stellen. Of iemand belanghebbende is bij een besluit, hangt af van de omstandigheden van het geval. Wij helpen je graag verder bij concrete vragen.

  • In het bestuurs(proces)recht geldt de regel dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt als een mogelijk geschonden norm niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept. Dit betekent dat een natuurlijke persoon zich alleen op de normen die strekken tot de bescherming van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden kan beroepen als zijn individuele belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn woon- en leefomgeving zijn verweven met de algemene belangen die de wet beoogt te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het betreffende gebied deel uitmaakt van de leefomgeving van de natuurlijke persoon Wij adviseren je graag over de vraag of dit in jouw geval een de orde is.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.