Gebiedsontwikkeling

De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.

Veelgestelde vragen over gebiedsontwikkeling:

  • Op het moment dat een samenwerking tussen overheid en een private partij gepaard gaat met de gunning van een overheids- of concessieopdracht kan een aanbestedingsplicht om de hoek komen kijken. Dan is het niet zomaar toegestaan om 1-op-1 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

  • Sinds het Didam-arrest kan en mag dat niet zomaar meer. Het uitgangspunt is dat er een openbare en transparante selectieprocedure moet worden gevolgd.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.