Gebiedsontwikkeling

De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.

Veelgestelde vragen over gebiedsontwikkeling:

 • Op het moment dat een samenwerking tussen overheid en een private partij gepaard gaat met de gunning van een overheids- of concessieopdracht kan een aanbestedingsplicht om de hoek komen kijken. Dan is het niet zomaar toegestaan om 1-op-1 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

 • Sinds het Didam-arrest kan en mag dat niet zomaar meer. Het uitgangspunt is dat er een openbare en transparante selectieprocedure moet worden gevolgd.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Maak kennis met onze experts

Direct in contact komen?

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Aanbestedingen

  Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook van inkooptechnieken en van de materie die wordt aanbesteed. Onze experts wijzen je graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van regels, formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen. Ze adviseren en ze staan je zo nodig ook bij in juridische procedures.
 • Natuurbeschermingsrecht

  Ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) moeten goed in beeld gebracht en beoordeeld worden. Pas dan kan een bestemmingsplan worden vastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend. Wij hebben uitgebreide ervaring met het checken van passende beoordelingen en milieueffectrapporten. Ook begeleiden wij overheden en ontwikkelaars bij het aanvragen van natuurbeschermingswetvergunningen.
 • Omgevingswet

  Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.
 • Planschade & nadeelcompensatie

  Verboden staatssteun en de consequenties daarvan kunnen worden voorkomen. Neem bij twijfel contact op met de advocaten van Hekkelman voor een staatssteuncheck. Als voorkomen niet meer kan, zijn steeds meer oplossingen te bedenken voor het beperken van de schade voor de onderneming die de steun heeft ontvangen. Ook daarvoor ben je bij Hekkelman aan het goede adres.

Duidelijk Hekkelman.