Gemeenschappelijke regelingen

Overheden kunnen om verschillende redenen kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De taken en bevoegdheden die aan een gemeenschappelijke regeling gegeven worden, kunnen van geval tot geval verschillen. Wij adviseren over de totstandkoming en inhoud van gemeenschappelijke regelingen en ook over een voorgenomen wijziging daarvan. Daarnaast staan wij openbare lichamen, die in het kader van een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen zijn, en/of hun deelnemers bij in geschillen die ontstaan.

Veelgestelde vragen over gemeenschappelijke regelingen

  • Nee, dat is niet nodig. Er bestaan gemeenschappelijke regelingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. In de gemeenschappelijke regeling moet worden vastgelegd of er sprake is van een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. De gemeenschappelijke regeling moet de taken en bevoegdheid van het openbaar lichaam bevatten.

  • De bestuursorganen die in een gemeenschappelijke regeling participeren, kunnen taken en bevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling overdragen. Of sprake is van overdracht van taken en bevoegdheden, moet blijken uit de gemeenschappelijke regeling. Het is ook mogelijk om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen dat er een bevoegdheid is om namens de deelnemende bestuursorganen bepaalde besluiten te nemen. Het gaat dan om mandaat.

  • Nee, dat is niet nodig. Zeker als er geen juridische entiteit in het leven wordt geroepen, kan de beoogde samenwerking ook in een ‘gewone’  overeenkomst vastgelegd worden. Is er wel een juridische entiteit nodig, dan is het ook mogelijk daar een privaatrechtelijke rechtspersoon voor in het leven te roepen, zoals een stichting of een besloten vennootschap.

  • De regels over en voorwaarden waaronder je met een gemeenschappelijke regeling kunt stoppen, staan in de gemeenschappelijke regeling. Om met een gemeenschappelijke regeling te mogen en kunnen stoppen, moeten deze regels en voorwaarden gevolgd worden. Het is belangrijk onderscheid te maken in gemeenschappelijke regelingen met (er is dan sprake van een openbaar lichaam) en zonder rechtspersoonlijkheid. Het stoppen van deelname in een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid is een langdurig en complex traject.

Vragen over gemeenschappelijke regelingen? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.