Handhaving en toezicht

De overheid ziet erop toe dat wettelijke regels worden nageleefd. Kenmerkend voor handhavingsprocedures is dat deze om snelle actie vragen van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. De overtreder wil snel duidelijkheid hebben over zijn positie zonder dwangsommen te verbeuren. Voor het bevoegd gezag is van belang dat de geconstateerde overtreding wordt beëindigd. En als dat niet lukt, is het belangrijk dat de dwangsommen tijdig worden ingevorderd, voordat deze verjaren. Kortom, handhaving brengt vraagstukken met zich mee waarvoor actuele en specialistische kennis en kunde noodzakelijk is, ook vanwege de belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak op dit gebied.

Het opstellen van een sanctiebesluit (het schrijven van een goede last) wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren. De trend in de rechtspraak van de afgelopen jaren is dat de motivering van sanctiebesluiten steeds uitgebreider moet zijn, zowel op het punt van de overtreding en de overtreder als voor wat betreft de hoogte van de dwangsom en de lengte van de begunstigingstermijn. Wij hebben veel ervaring en kennis van de laatste stand van rechtspraak en die zetten we graag in om te helpen met bijvoorbeeld het opstellen van een goede motivering. Ook op het vlak van handhavings- of prioriteringsbeleid zien wij het vaak misgaan en dat is zonde. Beleid kan juist zorgen voor een goede basis bij het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Heb je daar hulp bij nodig? Dan kunnen wij meekijken met het opstellen van handhavingsbeleid of een specifiek handhavingsprogramma beoordelen, om er zo voor te zorgen dat dit beleid goede handvatten biedt voor de handhavingspraktijk.

Platform Handhaving en toezicht in de fysieke leefomgeving

Speciaal voor gemeenten, omgevingsdiensten en provincies zijn wij begin 2023 het Platform handhaving en toezicht gestart. 40 overheden zijn al lid. Wat krijg je als jouw gemeente/organisatie ook meedoet? Allereerst kwartaalupdates, waarin wij ieder kwartaal in een webinar de belangrijkste actualiteiten op het gebied van handhaving en toezicht bespreken. Verder organiseren wij jaarlijks een studiemiddag voor onze leden waarin een belangrijke actuele ontwikkeling centraal staat. Daarnaast informeren wij de deelnemers via onze maandelijkse nieuwsbrief, is er een (besloten) LinkedIn-groep en delen wij onze wetenschappelijke publicaties met de deelnemers. Ook kan je met ons meediscussiëren over ontwikkelingen op het vakgebied.

Handhaving en de Omgevingswet

Hoewel er met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op het eerste gezicht weinig lijkt te zijn veranderd voor de toezicht- en handhavingspraktijk, brengt deze wet toch de nodige veranderingen mee. Zo krijgen wij bijvoorbeeld veel vragen over zorgplichten, vergunningplichten en de werkwijze van toezichthouders. We adviseren je graag. Het overgangsrecht brengt ook de nodige problemen mee. Wij zijn goed op de hoogte van de verschillen tussen de Omgevingswet en het oude recht. Ook de nieuwste rechtspraak houden wij nauwlettend in de gaten.

Cursussen handhaving en toezicht

Met haar webinars, blogs, nieuwsbrieven en publicaties probeert Chantal van Mil volgers te informeren over handhavingsvraagstukken. Maar daarnaast merkt ze dat er in de praktijk vooral veel behoefte is aan maatwerk en sparring. Daarom ontwikkelde Chantal een aantal (inhouse) cursussen die daarbij helpen.

De cursussen kunnen worden gegeven op ons kantoor in Nijmegen of incompany (bij jou op locatie).

Bewezen kennis van bestuurlijke handhaving

Thuis in gemeenteland

Als huisadvocaat van een groot aantal gemeenten, weten wij waar de knelpunten liggen en waar in de praktijk behoefte aan is.

Sterk in kennisdeling

Webinars, (incompany) cursussen, studiedagen, blogs, nieuwsbrieven en publicaties in vakbladen, we doen het allemaal.

Actuele inzichten

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste rechtspraak en ontwikkelingen binnen handhaving, toezicht, en de Omgevingswet.

Naast onze kennis van en ervaring in de praktijk, zijn wij ook wetenschappelijk actief. Zo is Chantal van Mil verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als buitenpromovendus. Haar promotieonderzoek ziet op de vraag in hoeverre er sprake is van een verandering van (de toepassing van) de beginselplicht tot handhaving en of een herijking is geboden, gelet op de nieuwe evenredigheidstoets naar aanleiding van de Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 en de roep om meer maatwerk. Ook het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb is hierbij van belang.

Update handhaving en openbare orde

Het handhavingsrecht blijft in beweging. In deze maandelijkse update gaan Chantal en Franc in op actuele uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving en de openbare orde die van belang zijn voor de praktijk.

Download hieronder de meest recente updates, of lees het terug op de pagina Update Handhaving en Openbare orde. Heb je vragen naar aanleiding van onze update? Neem dan contact op met Chantal van Mil of Franc Pommer.

Ontvang zelf ook updates over handhaving en toezicht

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen, tips en praktische informatie.

Nieuwsbrief Omgevingswet (1)

Duidelijk Hekkelman.