Inhouse curssusen handhaving en toezicht

Met haar webinars, blogs, nieuwsbrieven en publicaties probeert Chantal van Mil volgers te informeren over handhavingsvraagstukken. Maar in de praktijk merkt ze dat er vooral veel behoefte is aan maatwerk en sparring. Daarom ontwikkelde Chantal twee inhouse cursussen die daarbij helpen. Op deze pagina lees je er meer over.

Kenmerkend voor handhavingsprocedures is dat deze om snelle actie vragen van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. De overtreder wil snel duidelijkheid hebben over zijn positie zonder dwangsommen te verbeuren. Voor het bevoegd gezag is van belang dat de geconstateerde overtreding wordt beƫindigd. En als dat niet lukt, is het belangrijk dat de dwangsommen tijdig worden ingevorderd, voordat deze verjaren. Kortom, handhaving brengt vraagstukken met zich mee waarvoor actuele en specialistische kennis en kunde noodzakelijk is, ook vanwege de belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak op dit gebied.

Om die reden heeft Chantal de inhouse cursussen ‘Handhaving onder de Omgevingswet’ en ‘Toezicht en controlerapportages’ ontwikkeld. “Hiermee hoop ik klanten te kunnen helpen in hun zoektocht naar een passende oplossing en concrete handvatten te geven voor de praktijk.”

Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de inhouse cursussen.

Cursusaanbod

 • Inhoud

  De Omgevingswet brengt ook voor toezichthouders en handhavingsjuristen de nodige wijzigingen mee. In deze cursus komt onder andere aan bod wat er straks verandert er in de rol van toezichthouders, hoe moet worden omgegaan met het nieuwe toetsingskader en doelvoorschriften, de rol van beleid en het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet.

  Output

  Na deze cursus heb je inzicht in de wijzigingen die de Omgevingswet meebrengt op het gebied van handhaving en toezicht.

  Wat?

  Een programma op maat van 2,5 uur.

  Wanneer?

  Datum en tijd bepalen we in overleg.

  Waar?

  Online en fysiek mogelijk.

  Kosten

  Prijs op aanvraag.

 • Inhoud

  In deze cursus worden alle facetten van het toezicht besproken, waaronder de bevoegdheden van toezichthouders, controlerapportages (wat moeten deze wel bevatten en wat juist niet) en de bewijslastverdeling.

  Output

  Na deze cursus heb je inzicht in de bevoegdheden van toezichthouders, hoe een goede controlerapportage wordt opgesteld en weet je hoe het zit met de bewijslastverdeling bij handhavingsbesluiten.

  Wat?

  Een programma op maat van 2,5 uur.

  Wanneer?

  Datum en tijd bepalen we in overleg.

  Waar?

  Online en fysiek mogelijk.

  Kosten

  Prijs op aanvraag.

   

Meer informatie over inhouse cursussen handhaving en toezicht?

Privacy(Vereist)

Duidelijk Hekkelman.