Kabels & leidingen

Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.

Veelgestelde vragen over kabels en leidingen:

 • De meeste gemeenten hebben een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. In dat geval gelden de volgende stappen: Stap 1 is dat we kijken waar de gemeente in kwestie behoefte aan heeft. Denk daarbij ook aan het bepalen van de opleverdatum. Stap 2 is het starten van het vooroverleg met de netwerkexploitant. Stap 3 is het bepalen of we tot afspraken kunnen komen. Stap 4 volgt als de netwerkbeheerder (stelselmatig) niet mee werkt. We bekijken dan welke maatregelen en middelen we kunnen inzetten zodat de nieuwe kabel of leiding toch wordt gerealiseerd.
  Als er geen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur geldt, zal moeten worden onderzocht op basis van welke wetgeving de gemeente kan bewerkstelligen dat de betreffende kabel en leiding wordt aangelegd en wie in dat geval de kosten daarvan draagt.

 • Zijn er afspraken gemaakt met partijen? Heb jij de kabel geraakt of iemand die jij ingehuurd hebt? Meestal gaat het hierom: is conform de wet gehandeld en ben je wel aansprakelijk en voor welk deel. Wij helpen je met advies zodat de zaak opgelost wordt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Aanbestedingen

  Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook van inkooptechnieken en van de materie die wordt aanbesteed. Onze experts wijzen je graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van regels, formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen. Ze adviseren en ze staan je zo nodig ook bij in juridische procedures.
 • Overheidsaansprakelijkheid

  Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan dan voorzien, en aansprakelijkheidsrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan letselschade bij een fietser als gevolg van tekortschietend wegbeheer, vertragingsschade bij een ondernemer wegens een onjuiste vergunningverlening, of tevergeefs gemaakte onderzoekskosten wegens stukgelopen onderhandelingen over een ruimtelijke ontwikkeling.
 • Subsidies

  Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij ondersteunen hierbij. Ook kijken wij of en hoe het mogelijk is om subsidie terug te krijgen als de subsidieontvanger zich niet aan de afspraken houdt of met de subsidies fraudeert. Tevens ondersteunen wij bij het toepassen van de Wet Bibob op subsidies.
 • Planschade & nadeelcompensatie

  Verboden staatssteun en de consequenties daarvan kunnen worden voorkomen. Neem bij twijfel contact op met de advocaten van Hekkelman voor een staatssteuncheck. Als voorkomen niet meer kan, zijn steeds meer oplossingen te bedenken voor het beperken van de schade voor de onderneming die de steun heeft ontvangen. Ook daarvoor ben je bij Hekkelman aan het goede adres.

Duidelijk Hekkelman.