Omgevingswet

Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

  • Ja, wij bereiden diverse gemeenten en ontwikkelende partijen voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo lezen wij mee met concept-omgevingsplannen en geven wij advies over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een concrete zaak.

  • Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. In het najaar volgt daarover definitief duidelijkheid. De Eerste Kamer moet namelijk nog definitief instemmen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

  • Wij adviseren partijen veelvuldig over de vraag of het verstandig is een plan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Het hangt af van het plan en de benodigde besluitvorming of het verstandig is het plan snel, voordat de wet in werking treedt, in procedure te brengen. Wij adviseren je graag over jouw plan.

Op zoek naar meer kennis over de Omgevingswet?

Duidelijk Hekkelman.