Omgevingswet

Op dit moment wordt de Omgevingswet voorbereid waarbij de wetgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in één wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur en een aantal regelingen. Wij zijn superspecialist in het adviseren over besluiten die een breed scala aan gebiedsontwikkelingen maken (denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen). Van transformatorstations tot evenemententerrein en van woningbouw tot grootschalige retailontwikkelingen. Doordat wij ons al jarenlang intensief bezig houden met de Omgevingswet, kunnen wij daar nu al op een hoog niveau over adviseren.

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

 • Ja, wij bereiden diverse gemeenten en ontwikkelende partijen voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo lezen wij mee met concept-omgevingsplannen en geven wij advies over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een concrete zaak.

 • Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. In het najaar volgt daarover definitief duidelijkheid. De Eerste Kamer moet namelijk nog definitief instemmen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

 • Wij adviseren partijen veelvuldig over de vraag of het verstandig is een plan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Het hangt af van het plan en de benodigde besluitvorming of het verstandig is het plan snel, voordat de wet in werking treedt, in procedure te brengen. Wij adviseren je graag over jouw plan.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Overheid

  Hekkelman advocaten en notarissen is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.
 • Gebiedsontwikkeling

  Vaak is een gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Ze hebben vergaande kennis van en ervaring met de relevante civielrechtelijke leerstukken en met het omgevingsrecht. Maar ook met vragen op het vlak van het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de zogenaamde Didam-problematiek bijgekomen.
 • Natuurbeschermingsrecht

  Ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) moeten goed in beeld gebracht en beoordeeld worden. Pas dan kan een bestemmingsplan worden vastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend. Wij hebben uitgebreide ervaring met het checken van passende beoordelingen en milieueffectrapporten. Ook begeleiden wij overheden en ontwikkelaars bij het aanvragen van natuurbeschermingswetvergunningen.
 • Onteigening overheid

  De onteigeningsprocedure en het bepalen van de schadeloosstelling is complex. Onze specialisten staan in onteigeningskwesties zowel overheden als particulieren bij. Hierdoor zijn wij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. En kunnen we op kwalitatief hoog niveau, juridische diensten verlenen.
 • Staatssteun

  Verboden staatssteun en de consequenties daarvan kunnen worden voorkomen. Neem bij twijfel contact op met de advocaten van Hekkelman voor een staatssteuncheck. Als voorkomen niet meer kan, zijn steeds meer oplossingen te bedenken voor het beperken van de schade voor de onderneming die de steun heeft ontvangen. Ook daarvoor ben je bij Hekkelman aan het goede adres.
 • Subsidies

  Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij ondersteunen hierbij. Ook kijken wij of en hoe het mogelijk is om subsidie terug te krijgen als de subsidieontvanger zich niet aan de afspraken houdt of met de subsidies fraudeert. Tevens ondersteunen wij bij het toepassen van de Wet Bibob op subsidies.

Duidelijk Hekkelman.