Update Omgevingsrecht: belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak

Het omgevingsrecht is altijd in beweging en is veelomvattend. Het betreft immers alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Wij delen graag onze kennis op dit gebied

In deze maandelijkse nieuwsbrief geven Rachid, Wiebe en Yasemin een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie over aspecten als ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur(bescherming) en handhaving. Daarnaast bevat de maandelijkse update een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving in het omgevingsrecht.

Graag op de hoogte blijven? Onze nieuwsbrief is hieronder te downloaden.

Heb je vragen naar aanleiding van onze update? Neem dan contact op met Rachid Benhadi, Wiebe van de Rijt of Yasemin Demirci.

Duidelijk Hekkelman.