Overheidsaansprakelijkheid

Overheden kunnen op verschillende manieren met aansprakelijkheid geconfronteerd worden. Overheden nemen als rechtspersoon deel aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer. Zij sluiten overeenkomsten, bij voorbeeld over gemeentegrond (bijvoorbeeld verkoop, verhuur of erfpacht). Als de overheid haar verplichtingen uit zo’n overeenkomst niet nakomt, kan dat leiden tot aansprakelijkheid. De overheid kan ook aansprakelijk zijn voor schade door feitelijk handelen of nalaten. Een voorbeeld hiervan is dat een voetganger struikelt over een losliggende stoeptegel. De grondslag voor aansprakelijkheid in dit soort gevallen is onrechtmatige daad. Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van de overheid voor verkeerde besluiten. Denk hierbij aan een omgevingsvergunning voor bouwen of subsidie die ten oprechte is geweigerd.

Vragen over overheidsaansprakelijkheid? Neem contact met ons op.

Maak kennis met onze experts

Interesse in een van onze andere expertises?

    Duidelijk Hekkelman.