Planschade & nadeelcompensatie

Besluitvorming door de overheid kan tot schade leiden voor burgers en bedrijven, ook al is deze besluitvorming rechtmatig tot stand gekomen. Dergelijke besluitvorming kan leiden tot een aanspraak op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie is planschade. Planschade is de schade die wordt geleden door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan.

Veelgestelde vragen over planschade & nadeelcompensatie

  • Als een bedrijf of schade leidt door besluitvorming dan bestaat er in beginsel recht op schadevergoeding. Dat kan anders zijn als er sprake is van voorzienbaarheid van de schade. Het kan ook zijn dat een deel van de schade onder het normale maatschappelijke risico valt.

  • Door onze ervaring en kennis met het planschaderecht zijn wij in staat om complexe planschade-adviezen te doorgronden en te adviseren over de vraag of het advies aan de besluitvorming ten grondslag gelegd kan worden. Wij beoordelen bijvoorbeeld of de planschade-adviseur de planvergelijking juist heeft uitgevoerd en of hij/zij de voorzienbaarheid adequaat heeft beoordeeld.

  • Bijvoorbeeld door voorzienbaarheid te creëren. Wij adviseren over de eisen die de wet en de rechtspraak aan voorzienbaarheid stellen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.