Subsidies

Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij ondersteunen hierbij. Ook kijken wij of en hoe het mogelijk is om subsidie terug te krijgen als de subsidieontvanger zich niet aan de afspraken houdt of met de subsidies fraudeert. Tevens ondersteunen wij bij het toepassen van de Wet Bibob op subsidies.

Veelgestelde vragen over subsidies

  • Subsidies kunnen slechts verstrekt worden als hiervoor een wettelijke basis geldt. Hierop gelden wel uitzonderingen. Voor incidentele subsidies die voor maximaal vier jaar worden verstrekt en voor begrotingssubsidies is geen wettelijke basis nodig. Om te voorkomen dat achteraf alsnog een wettelijke basis moet worden gecreëerd, is het van belang vooraf goed te controleren of er een wettelijke basis nodig is en wat de wettelijke basis dan is.

  • Als er sprake is van beperkte subsidiemiddelen, dan geldt dat (rechts)personen die in aanmerking willen komen voor een subsidie de ruimte moeten krijgen om naar de beschikbare middelen mee te dingen. Dit is de zogenaamde schaarse rechten. Het moet van tevoren duidelijk zijn op basis waarvan de middelen worden verdeeld en de verdeling moet eerlijk verlopen. Hieraan zijn strenge eisen verbonden.

  • Het is mogelijk om de subsidieverlening in te trekken of te wijzigen, om de subsidie op een lager bedrag vast te stellen, of om de subsidievaststelling in te trekken of te wijzigen. Dat laatste moet wel binnen vijf jaar na de vaststelling gebeuren. Welke mogelijkheden er in een concreet geval zijn, is dus afhankelijk van waar in het subsidieproces je zit en wat de aanleiding is om maatregelen te nemen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.