Wet Markt & Overheid

Sinds enkele jaren is de overheid verplicht om de regels van de Wet Markt en Overheid na te leven als zij buiten haar publiekrechtelijke taak een economische activiteit uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van sporthallen, het realiseren van gratis kampeerplaatsen of het in gebruik en exploitatie geven van overheidseigendommen. De Wet Markt en Overheid heeft tot doel te waarborgen dat overheden de particuliere ondernemingen geen oneerlijke concurrentie aandoen. Ben je benieuwd of er mogelijk in strijd wordt gehandeld met deze wet? Neem contact met onze specialist op. Hij vertelt je er graag meer over.

Veelgestelde vragen over aanbestedingen Markt & Overheid

  • Door de beoogde activiteit langs de lat van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid te leggen en te onderzoeken of die activiteit zo vorm gegeven kan worden dat zich geen strijdigheid voordoet.

  • Uit gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden bij hun activiteiten op de markt.

  • De Wet Markt en Overheid is onderdeel van de Mededingingswet en is bedoeld om concurrentievervalsing door overheidsbedrijven te voorkomen.

  • Dat kan in allerlei situaties waarin de overheid al dan niet via een overheidsbedrijf goederen of diensten op de markt aanbiedt tegen lagere prijzen dan concurrerende ondernemingen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.