Overlegscheiding (collaborative divorce) advocaat

  Een scheiding kan juridisch en financieel complex zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden, grote financiële belangen en / of een onderneming. Ook spelen bij een scheiding emoties een grote rol, zeker als er kinderen zijn. Deze emoties kunnen het treffen van een duurzame regeling aanmerkelijk in de weg staan en een jarenlange strijd opleveren. In een scheiding is een deskundige begeleiding dan ook onontbeerlijk.

  Een scheiding kan op verschillende manieren worden geregeld:

  • Op de traditionele wijze met behulp van ieder een eigen advocaat.
  • Door middel van mediation onder leiding van een onpartijdige professional;
  • Via een overlegscheiding (ook wel collaborative divorce genoemd). Deze manier is in veel gevallen de beste optie.

  Het grootste verschil tussen een overlegscheiding en de andere twee vormen van scheiding is dat bij een overlegscheiding de partners worden begeleid door een multidisciplinair team. Beide partijen hebben een eigen advocaat en in ieder geval is ook een coach betrokken, een onpartijdige gedragsdeskundige. Daarnaast kunnen andere professionals worden toegevoegd, zoals een financieel deskundige of een kindspecialist. Met behulp van dit team wordt een basis gelegd om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen als partner en toch voor de kinderen nog samen ouder te blijven.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen 

  Veel gestelde vragen over de overlegscheiding

  Wat kost een overlegscheiding (advocaat)?

  Omdat behalve voor elke partner een advocaat ook nog een of twee andere deskundigen aansluiten, is collaborative divorce niet per se een goedkope manier om te scheiden.

  Een collaborative divorce kan evenwel voorkomen dat een vechtscheiding ontstaat die jaren kan duren. Dat is sowieso duurder én men is de regie kwijt, zowel op de uitkomst als op het kostenplaatje.

  Daarom is een overlegscheiding vaak ook financieel de juiste keuze.

  Hoe lang duurt een overlegscheiding?

  Hoe lang een overlegscheiding precies duurt, is moeilijk te zeggen. Elke scheiding is
  uniek. Een scheiding waarbij beide partijen het volledig eens zijn zal snel zijn afgerond, een vechtscheiding duurt sowieso lang. Het hangt dus af van de situatie, maar zelfs als over meerdere zaken verschil van inzicht bestaat, zal een overlegscheiding doorgaans sneller zijn afgerond dan een traditionele scheiding.

  Ik wil een overlegscheiding met een advocaat van Hekkelman, hoe kom ik aan de andere deskundigen?

  De meeste advocaten die gespecialiseerd zijn in collaborative divorce hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van deskundigen waarmee zij al vaker een overlegscheiding succesvol hebben afgerond. Zo kunnen ook de advocaten van Hekkelman advies geven over een advocaat voor de andere partner alsmede over de in te schakelen coach en financieel deskundige.

  Het is natuurlijk wel belangrijk dat ook je partner een goed gevoel heeft bij zijn of haar advocaat en de onpartijdige deskundigen.

  Wat is het verschil tussen een overlegscheiding en mediation?

  De belangrijkste overeenkomst tussen een overlegscheiding en mediation is dat je in beide gevallen de intentie hebt om er op een fatsoenlijke manier met elkaar uit te komen.

  Het grootste verschil is dat bij een mediation maar één begeleider, die tevens advocaat kan zijn, betrokken is voor beide partijen. Bij een collaborative divorce hebben beide partners een eigen advocaat, waarbij ook nog een coach en een financieel deskundige aanschuiven. Beide advocaten houden het grote plaatje in het oog, maar behartigen wel de belangen van hun eigen cliënten.

  Dit voorkomt dat een van de cliënten het gevoel kan krijgen dat er partijdig gehandeld wordt. Vooral indien geen gelijkwaardigheid tussen de partners bestaat, bijvoorbeeld wanneer één van hen financieel sterker staat of beschikt over meer (juridische) kennis, zorgt dit ervoor dat zij zich tijdens het scheidingstraject allebei veilig en comfortabel voelen.

  Is een overlegscheiding en collaborative divorce hetzelfde?

  Ja! Overlegscheiding is in Amerika ontstaan en over komen waaien naar Europa.
  Collaborative divorce is simpelweg de Engelstalige term voor wat we in goed Nederlands een overlegscheiding noemen.

  Kan ik bij elke advocaat terecht voor een overlegscheiding?

  Nee, alleen een advocaat die de gespecialiseerde opleiding voor collaborative divorce
  gevolgd heeft mag een overlegscheiding uitvoeren. Deze advocaat moet lid zijn van de
  Vereniging van Collaborative Divorce, de VvCP.

  Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar de juiste advocaat met de juiste opleiding.
  Bij Hekkelman is Willemien Noordraven die advocaat. Zij heeft in een van de eerste
  lichtingen de opleiding voor collaborative divorce succesvol afgerond en dus al vele jaren ervaring met dit type scheidingen.