Overlegscheiding (collaborative divorce) advocaat

  Een scheiding kan juridisch en financieel complex zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden, grote financiële belangen en / of een onderneming. Ook spelen bij een scheiding emoties een grote rol, zeker als er kinderen zijn. Deze emoties kunnen het treffen van een duurzame regeling aanmerkelijk in de weg staan en een jarenlange strijd opleveren. In een scheiding is een deskundige begeleiding dan ook onontbeerlijk.

  Een scheiding kan op verschillende manieren worden geregeld:

  • Op de traditionele wijze met behulp van ieder een eigen advocaat.
  • Door middel van mediation onder leiding van een onpartijdige professional of via een overlegscheiding.
  • De laatste manier, de overlegscheiding (ook wel collaborative divorce genoemd), is echter in veel gevallen de beste optie.

  Het grootste verschil met een traditionele scheiding en met mediation is dat bij een overlegscheiding de partners worden begeleid door een multidisciplinair team. Beide partijen hebben een eigen advocaat en in ieder geval is ook een coach betrokken, een onpartijdige gedragsdeskundige. Daarnaast kunnen andere professionals worden toegevoegd, zoals een financieel deskundige of een kindspecialist. Met behulp van dit team wordt een basis gelegd om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen als partner en toch voor de kinderen nog samen ouder te blijven.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

  Wat is een overlegscheiding of collaborative divorce?

  Het bijzondere aan een overlegscheiding is dat een multidisciplinair team wordt ingeschakeld:

  • Twee advocaten die de belangen van de eigen cliënt behartigen.
  • Een coach die als objectieve partij het proces begeleidt en oog heeft voor beide partijen. Dit is altijd een academisch geschoolde deskundige, vaak een psycholoog of orthopedagoog.

  Daarnaast kunnen ook andere professionals deel uit maken van het overlegscheidingsteam zoals:

  • Een onpartijdig financieel deskundige, die de financiële aspecten en de gevolgen van mogelijke oplossingen in kaart brengt.
  • Een kindspecialist.

  De combinatie van een eigen advocaat als vertrouwenspersoon en een coach en een financial als objectieve begeleider leidt tot een proces, gebouwd op vertrouwen en gelijkwaardigheid.

  Werkwijze overlegscheiding: rollen van de advocaat en professionals

  Een collaborative divorce begint altijd met een of meerdere individuele gesprekken met de coach. Gesproken wordt over de relatie, de reden van de scheiding en de onderliggende emoties. Door deze informatie is de coach tijdens de groepsgesprekken in staat bepaalde wensen en keuzes van een cliënt te doorgronden en te vertalen voor de andere cliënt. Daardoor ontstaat vaak meer begrip voor elkaars standpunten, waardoor een volgende stap gezet kan worden gezet in plaats van dat een patstelling ontstaat.

  De financieel deskundige is objectief en zorgt voor financiële inzichten die voor beide partijen betrouwbaar zijn. Hij brengt de financiële situatie in kaart en onderzoekt de verschillende opties, zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

  De rol en werkwijze van de advocaten in een overlegscheiding is van cruciaal belang. Zij committeren zich vooraf mee te werken richting een constructieve oplossing waardoor partijen de scheiding goed kunnen afsluiten en hun leven weer kunnen oppakken. De advocaten in een overlegscheiding houden ook oog voor de belangen van de andere cliënt, dat is bij een traditionele scheidingsadvocaat niet het geval.

  Belangrijk: Wordt voor een overlegscheiding gekozen en geen overeenstemming bereikt, dan zullen beide partijen voor de scheiding op zoek moeten naar een nieuwe advocaat. De betrokken advocaten kunnen hun cliënten dan niet langer vertegenwoordigen.

  Dit zou als nadeel gezien kunnen worden, maar in de praktijk pakt dit vaak positief uit. Het zorgt ervoor dat alle partijen er belang bij hebben zich volledig in te zetten om tot een regeling te komen.

  Verschillen tussen overlegscheiding, mediation en een traditionele scheiding

  Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechter. Ingeval van gehuwde partners kan een gang naar de rechter dus niet worden voorkomen. Hoe het traject bij de rechter verloopt, kan wel worden beïnvloed. Ingeval van een succesvolle overlegscheiding wordt een allesomvattende regeling getroffen die aan de rechter wordt voorgelegd. De  echtscheidingsprocedure is dan slechts een hamerstuk. Aldus wordt een langdurige, kostbare en onvoorspelbare route bij de Rechtbank voorkomen.

  Iedere partij een eigen advocaat

  Beide partners nemen een eigen advocaat in de arm die alleen de belangen van de eigen cliënt behartigt. Het overleg wordt niet door partijen zelf gevoerd, maar door hun advocaten, als tegenstanders. Deze wijze van communiceren kan (ook onbedoeld) veel ruis veroorzaken en leiden tot escalatie. In dat geval volgt een vaak langdurige echtscheidingsprocedure waaraan hoge kosten verbonden zijn en die beschadigend werkt zowel voor de ex-partners als voor de kinderen.

  Mediation

  Beide partijen worden bijgestaan door één onpartijdige professional die hen begeleidt naar een overeenkomst. Dit werkt alleen indien beide partners de wil hebben er samen uit te komen èn als sprake is van gelijkwaardigheid tussen de partners. Een ongelijkwaardige relatie, bijvoorbeeld wanneer de ene partner financieel krachtiger of verbaal sterker is, vormt een risico. Ook kan in een mediation het gevoel ontstaan er alleen voor te staan.

  Overlegscheiding

  Beide partijen hebben een eigen advocaat. Deze behartigt het belang van de eigen cliënt, maar heeft ook oog voor het belang van de andere partij. Daarnaast is sprake van begeleiding door een onpartijdige coach en een financieel deskundige. Met behulp van dit multidisciplinaire team wordt een allesomvattende, duurzame regeling getroffen. Deze regeling wordt vervolgens op verzoek van de beide advocaten door de Rechtbank in een echtscheidingsbeschikking vastgelegd.

  Wanneer kiezen voor een overlegscheidingsadvocaat?

  Hieronder volgt een aantal redenen om voor een overlegscheiding te kiezen.

  De intentie om er samen uit te komen

  Een overlegscheiding begint met de intentie er samen uit te komen. Ook al kunnen de belangen en wensen ver uit elkaar liggen, als de wil er is om samen te werken en naar de toekomst te kijken, is een collaborative divorce meestal succesvol.

  Er zijn kinderen betrokken bij de scheiding

  In veel gevallen zijn bij de scheiding kinderen betrokken. De ouders zullen dus als collega-ouders met elkaar verder moeten. Het gezamenlijke ouderschap is een band voor de rest van hun leven. Dat vormt een drijfveer voor de partners om tijdens en na de scheiding constructief met elkaar om te blijven gaan. In een overlegscheiding kunnen de coach en de advocaten hierin veel toevoegen.

  Er bestaat risico op een vechtscheiding

  Als tijdens het huwelijk sprake is geweest van pijn en verdriet, kan dat leiden tot een situatie waarin partijen elkaar niets meer gunnen. Dan ontstaat de kans dat de echtscheiding uitmondt in een vechtscheiding. Zo’n vechtscheiding kent geen winnaars, alleen maar verliezers, zeker als er kinderen zijn. Een overlegscheiding kan voorkomen dat de situatie in een nare vechtscheiding ontaardt.

  In een vechtscheiding verlies je de regie. Degene die dan over de toekomstige situatie beslist, is de rechter. Die hakt dan de diverse knopen door. In een overlegscheiding bepalen de partners zelf hoe de toekomst eruit zal zien.

  Complexe (financiële) situatie

  Er kan sprake zijn van ingewikkelde financiële situaties en / of grote financiële belangen. Of er is sprake van een onderneming. Of van een ongelijkwaardige financiële positie, waarbij de ene partner beschikt over meer vermogen en / of een hoger inkomen. In dergelijke gevallen kan door onderliggende gevoelens en motieven het vinden van een compromis moeilijk zijn.

  Door de hulp van een onpartijdige financieel deskundige die de financiële situatie kan ontrafelen en de diverse mogelijkheden inzichtelijk kan maken, de coach die oog heeft voor beide partijen en die het proces kan sturen en de advocaten die fungeren als vertrouwenspersoon ontstaat een basis om er samen op een gelijkwaardige manier uit te komen.

  Dit is een verschil met mediation; de mediator zal al deze rollen alleen moeten uitvoeren.

  Voorbeeld overlegscheiding

  Advocaat Willemien Noordraven, gespecialiseerd in overlegscheidingen, geeft uit haar eigen ervaring het volgende voorbeeld:

  “Het betrof hier een situatie waarin de man aanzienlijk meer geld verdiende dan de vrouw. Ze woonden in een duur huis met een zwembad en alle mogelijke luxe. Na de scheiding zou zij komen te wonen in een huurwoning die nog steeds prima is, maar niet dat geweldige huis met het zwembad. Daarbij hadden ze een aantal puberende kinderen.

  De vrouw had als standpunt dat het huis van de man verkocht moest worden. Een standpunt dat juridisch onhaalbaar is, want als de man het kan betalen en het niet ten koste gaat van de alimentatie zal de man van de rechter altijd in het huis mogen blijven wonen.

  De vrouw vond het moeilijk om hierover te praten, waardoor de coach een waardevolle rol kon vervullen door hier oog voor te hebben. Al snel werd duidelijk dat het de vrouw helemaal niet om het huis te doen was, maar dat er vooral de angst onder zat dat haar kinderen vooral bij de man in de luxe en het zwembad wilden leven. Toen de man dat hoorde gaf hij aan dat als dát het probleem was, daar hele strakke afspraken over gemaakt konden worden omdat hij ook wilde dat de kinderen bij allebei de ouders zouden verblijven.

  Toen die hobbel, die tot een vechtscheiding had kunnen leiden, was genomen is deze complexe overlegscheiding verder zonder problemen afgerond. Zij hebben echt een basis gelegd om ondanks dat zij niet langer getrouwd waren, zij toch normaal met elkaar om konden blijven gaan en vooral goede ouders voor hun kinderen konden blijven zijn.”

  Advocaat overlegscheiding: gratis kennismakingsgesprek

  Wil je meer weten van een advocaat over een overlegscheiding? In een gratis (telefonisch) kennismakingsgesprek van zo’n 30 minuten met Willemien Noordraven, gespecialiseerd advocaat in collaborative divorce bij Hekkelman, kan zij al je vragen beantwoorden en inschatten of deze vorm van samen scheiden voor jullie geschikt is.

  Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Willemien via 024 – 382 84 52 of w.noordraven@hekkelman.nl

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

  Ervaring van een cliënt van Hekkelman

  Niels van Leeuwen, medisch specialist

  “Een echtscheiding is op alle mogelijke vlakken complex en emotioneel. Goede hulp is hierbij onontbeerlijk! Willemien analyseert en inventariseert zeer snel en haarscherp. Haar grote ervaring op dit gebied werkt zeer rustgevend.

  Zij heeft mij geïnspireerd tot een collaborative divorce; een procedure die in teamverband naar een overeenstemming toewerkt. Willemien stond mij in deze bij op onnavolgbare wijze; uiterst accuraat, uiterst deskundig, zeer realistisch en met een enorme vastberadenheid.

  Dit heeft geleid tot een ‘intelligente’ scheiding, waarbij beide partijen uiteindelijk tevreden zijn en elkaar ook nog in de ogen kunnen kijken. Welke redenen een scheiding ook moge hebben, met het hebben van kinderen is dit vooral van groot belang. Als man heb je een vrouw als Willemien nodig om je door dit onbekende gebied vol obstakels te loodsen.”

  Veel gestelde vragen over de overlegscheiding

  Wat kost een overlegscheiding (advocaat)?

  Omdat behalve voor elke partner een advocaat ook nog een of twee andere deskundigen aansluiten, is collaborative divorce niet per se een goedkope manier om te scheiden.

  Een collaborative divorce kan evenwel voorkomen dat een vechtscheiding ontstaat die jaren kan duren. Dat is sowieso duurder én men is de regie kwijt, zowel op de uitkomst als op het kostenplaatje.

  Daarom is een overlegscheiding vaak ook financieel de juiste keuze.

  Hoe lang duurt een overlegscheiding?

  Hoe lang een overlegscheiding precies duurt, is moeilijk te zeggen. Elke scheiding is
  uniek. Een scheiding waarbij beide partijen het volledig eens zijn zal snel zijn afgerond, een vechtscheiding duurt sowieso lang. Het hangt dus af van de situatie, maar zelfs als over meerdere zaken verschil van inzicht bestaat, zal een overlegscheiding doorgaans sneller zijn afgerond dan een traditionele scheiding.

  Ik wil een overlegscheiding met een advocaat van Hekkelman, hoe kom ik aan de andere deskundigen?

  De meeste advocaten die gespecialiseerd zijn in collaborative divorce hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van deskundigen waarmee zij al vaker een overlegscheiding succesvol hebben afgerond. Zo kunnen ook de advocaten van Hekkelman, advies geven over een advocaat voor de andere partner alsmede over de in te schakelen coach en financieel deskundige.

  Het is natuurlijk wel belangrijk dat ook je partner een goed gevoel heeft bij zijn of haar advocaat en de onpartijdige deskundigen.

  Wat is het verschil tussen een overlegscheiding en mediation?

  Eigenlijk is er maar één overeenkomst tussen een overlegscheiding en mediation. In beide gevallen hebben je vooraf de intentie om er met elkaar uit te komen, met oog voor beider belangen.

  Het grootste verschil is dat bij een mediation maar één begeleider, die tevens advocaat kan zijn, betrokken is voor beide partijen. Bij een collaborative divorce hebben beide partners een eigen advocaat, waarbij ook nog een coach en een financieel deskundige aanschuiven. Hoewel beide advocaten ook het grote plaatje in het oog houden, behartigen zij wel de belangen van hun eigen cliënt.

  Dit voorkomt dat een van de cliënten het gevoel kan krijgen dat er partijdig gehandeld wordt. Vooral ingeval geen gelijkwaardigheid tussen de partners bestaat, bijvoorbeeld wanneer één van hen financieel sterker staat of beschikt over meer (juridische) kennis, zorgt dit voor beide partijen tijdens een scheidingstraject voor een veilig en comfortabel gevoel.

  Is een overlegscheiding en collaborative divorce hetzelfde?

  Ja! Overlegscheiding is in Amerika ontstaan en over komen waaien naar Europa.
  Collaborative divorce is simpelweg de Engelstalige term voor wat we in goed Nederlands een overlegscheiding noemen.

  Kan ik bij elke advocaat terecht voor een overlegscheiding?

  Nee, alleen een advocaat die de gespecialiseerde opleiding voor collaborative divorce
  gevolgd heeft mag een overlegscheiding uitvoeren. Daarnaast zijn zij lid van de
  Vereniging van Collaborative Divorce, de VvCP.

  Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar de juiste advocaat met de juiste opleiding.
  Bij Hekkelman is Willemien Noordraven die advocaat. Zij heeft in een van de eerste
  lichtingen de opleiding voor collaborative divorce succesvol afgerond en dus al vele jaren ervaring met dit type scheidingen.