Advocatuur

Wat verlang je van een advocaat?

  • Kennis van zaken op topniveau
  • Creatieve en praktische oplossingen
  • Duidelijke en realistische adviezen
  • Betrouwbaar klankbord
  • Daadkrachtige en betrokken behartiging van uw belangen

Dat is precies wat de advocaten van Hekkelman je willen bieden: jouw juridische partner zijn, die je vanuit kennis, betrokkenheid, daadkracht en passie, adviseert en die in alles kwaliteit nastreeft.

Ervaar Hekkelman

Gerelateerde personen 39

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Merel Copier

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht…

Bestemmingsplan, Bouw, Handhaving, Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Openbare orde en veiligheid

Meer

Marieke Thijssen

Marieke Thijssen

Advocaat

Marieke Thijssen is advocaat sinds 2006. Zij is werkzaam op het gebied van vastgoedrecht en houdt zich in dat verband onder andere bezig met huur/verhuur, bruikleen, koop/verkoop, erfpacht, o…

Privacy, Huur, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Eefke Mulder

Eefke Mulder

Advocaat

Eefke staat ondernemers, diverse sportorganisaties en hun bestuurders bij op het gebied van:Schade en aansprakelijkheid (incl. tucht- en klachtzaken voor vrije beroepsbeoefenaars)Samenwerkingsstruc…

Contracten & Algemene Voorwaarden, Bedrijfsovername & fusie, Aansprakelijkheid & schade, Klacht - en Tuchtrecht

Meer

Geeke Hissink

Geeke Hissink

Advocaat

Geeke Hissink heeft een brede advies- en procespraktijk met een focus op arbeidsrecht, ambtenarenrecht en pensioenrecht. Geeke werkt voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals wer…

Cao-vraagstukken, (Collectief) Ontslagrecht, Medezeggenschap, Overgang van de onderneming, Privacy op de werkvloer, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap

Meer

Caspar Delissen

Caspar Delissen

Advocaat

Caspar Delissen is vasthoudend, maatschappelijk betrokken en heeft bovenal een nieuwsgierige persoonlijkheid. Deze eigenschappen weet Caspar prima in te zetten bij het uitvoeren van zijn werkzaamhe…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsrecht, Planschade - nadeelcompensatie, Natuurbescherming

Meer

Yasemin Demirci

Yasemin Demirci

Advocaat

Yasemin is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed. Zij houdt zich naast het algemeen bestuurs(proces)recht met name bezig met het omgevingsrecht. Het veelzijdige en dynamische karakter va…

Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Handhaving, Bestemmingsplan, Gebiedsontwikkeling

Meer

Lex Rutten

Lex Rutten

Advocaat

Lex Rutten werkt al 33 jaar bij Hekkelman en houdt zich naast het arbeidsrecht ook bezig met overeenkomst van opdracht, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Als niche houdt Lex zich…

Overgang van de onderneming, (Collectief) Ontslagrecht, Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsongevallen, Concurrentie- en relatiebedingen, Cao-vraagstukken, Reorganisatie, ZZP/DBA, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Privacy op de werkvloer

Meer

Marie-Anna Bullens

Marie-Anna Bullens

Advocaat

Marie-Anna Bullens is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich vooral bezig met het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onteigeningsrecht…

Bestemmingsplan, Bestuurs(proces)recht, Kabels & leidingen, Omgevingsrecht, Onteigening, Planschade - nadeelcompensatie

Meer

Anne-Marie Weersink

Anne-Marie Weersink

Advocaat

Anne-Marie Weersink is ruim 30 jaar advocaat en heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht (o.a. herstructurering en contractenrecht) en insolventierecht. Zij wordt regelmatig door de…

Activa-passiva transactie, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Incasso & beslaglegging

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy, Continuïteit in de cloud en escrow, E-commerce, IT, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Intellectuele eigendom, Licenties, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Tycho Lam

Tycho Lam

Advocaat

Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder me…

Omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Staatssteun, Natuurbescherming, Aansprakelijkheid

Meer

Auke Klomp

Auke Klomp

Advocaat

Auke Klomp is een echte vastgoedspecialist. Of het nu gaat om de verhuur van bedrijfsonroerend goed, een gebrek aan een bouwwerk, of een contract voor de bouw van een nieuwe school, hij wijst u de …

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid & schade, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Erfpacht & opstal, Geschillen & arbitrage, Huur, Hypotheek, Incasso & beslaglegging, Koop, Levering, Verjaring

Meer

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende v…

Agrarisch omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Paul Bodden

Paul Bodden

Advocaat

Paul is advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Bij Hekkelman is hij één van de partners. De werkzaamheden van Paul beper…

Agrarisch omgevingsrecht, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Richard van Breevoort

Richard van Breevoort

Advocaat

Richard van Breevoort is advocaat sinds 1991 en heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht, het bouwcontractenrecht en de specifieke bouwvoorwaarden (o.a. UAV-GC, UAV, DNA). Buiten het bou…

Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Projectontwikkeling, Staatssteun

Meer

Luuk Gerritsen

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke o…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Planschade - nadeelcompensatie, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Cao-vraagstukken

Meer

Liesbeth Woolschot

Liesbeth Woolschot

Advocaat

Liesbeth Woolschot houdt zich bezig met onder meer privacy compliance checks bij ondernemingen, gemeenten en andere organisaties, advisering over Privacy & IT en het opstellen van de benodigde …

Contracten & Algemene Voorwaarden, Governance & compliance, Privacy, Rechtspersonen, E-commerce, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Myke Willems-Muller

Myke Willems-Muller

Advocaat

Als advocaat houdt Myke zich bezig met het adviseren en het procederen op het gebied van het huur- en onroerend goed recht. Denk hierbij aan het onderhandelen over de totstandkoming of beëindigi…

Algemene voorwaarden, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Koop, Levering

Meer

Igo Nijenhuis

Igo Nijenhuis

Advocaat

Igo Nijenhuis (1984) studeerde Kunstmatige Intelligentie en Nederlands Recht (2012, cum laude) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2012 is hij werkzaam als advocaat binnen de sectie Over…

Aansprakelijkheid & schade, Contracten & Algemene Voorwaarden, Publiek-Private samenwerking, Algemene voorwaarden, Contracten, Projectontwikkeling, Planschade - nadeelcompensatie, Bestuurs(proces)recht, Gemeenschappelijke regelingen, Onderwijshuisvesting, Publiek-Private samenwerking, Wegbeheer - openbare ruimte, Wet Markt & Overheid

Meer

Dianne Jennissen

Dianne Jennissen

Advocaat

Dianne Jennissen is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk bezig met het agrarisch omgevingsrecht. Haar affiniteit met dit rechtsgebied is ontstaan doordat zij zel…

Agrarisch omgevingsrecht, Groeiregulering melkveehouderij, Hippisch recht, Meststoffenregelgeving, Volksgezondheid

Meer

Willemien Noordraven

Willemien Noordraven

Advocaat

Willemien Noordraven is sinds 1983 advocaat. Zij is gespecialiseerd in complexe echtscheidingen en heeft daarin veel ervaring. Zij staat met name ondernemers en vermogende particulieren bij. Zij is…

Trouwen & geregistreerd partnerschap, Alimentatie, Mediation, Samenwonen, Scheiden, Ouderschapsplan - omgang - gezag

Meer

Anne van Wijk-Driessen

Anne van Wijk-Driessen

Advocaat

Anne van Wijk-Driessen houdt zich bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord (huur/verhuur, koop/verkoop, bouw & projectontwikkeling). De afgelopen jaren heeft Anne zich vooral…

Bouw, Algemene voorwaarden, Huur, Contracten, Erfpacht, opstal, Kabels & leidingen, Koop, Kraak & Leegstand, Transformatie, Verjaring

Meer

Peter Goumans

Peter Goumans

Advocaat

Het buitengebied is voortdurend in ontwikkeling. De agrarische sector speelt daarin een belangrijke rol. Maar juist die sector staat voor enorme uitdagingen. Dat geldt in het bijzonder voor de melk…

Agrarisch omgevingsrecht, Hippisch recht, Natuurbescherming, Omgevingsrecht, Groeiregulering melkveehouderij

Meer

Tom van der Ven

Tom van der Ven

Advocaat

Tom van der Ven is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en is sinds begin 2016 verbonden aan de sectie Onderneming & organisatie van Hekkelman. Zijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlope…

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Rechtspersonen, Faillissementen & Surseances van betaling, Intellectuele eigendom

Meer

Helmy Schellens

Helmy Schellens

Advocaat

Helmy Schellens is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in ingewikkelde echtscheidingen en het erfrecht. Ze heeft 'feeling' met cijfers, is goed thuis in het lezen van jaarstukken en is daardoor een…

Trouwen & geregistreerd partnerschap, Erfenis, Alimentatie, Mediation, Samenwonen, Scheiden, Ouderschapsplan - omgang - gezag

Meer

Anita Serra

Anita Serra

Advocaat

Anita is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Zij adviseert en waar nodig procedeert zij. Betrokkenheid bij de cliënt en streven naar excellentie zijn haar uitgangspunten.A…

Aanbestedingen, Staatssteun, Wet Markt & Overheid

Meer

Manouk Radstaak

Manouk Radstaak

Advocaat

Sinds 2016 is Manouk Radstaak advocaat. Ze houdt zich met name bezig met het civiele vastgoedrecht (huur en verhuur, koop en verkoop), het verbintenissenrecht (contracten en algemene voor…

Verjaring, Koop, Aansprakelijkheid, Kabels & leidingen, Levering, Contracten, Kraak & leegstand, Algemene voorwaarden, Huur

Meer

Jan van Vulpen

Jan van Vulpen

Advocaat

Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar vervolgens overgestapt naar de advocatuur. Hij is al vele jaren werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich g…

Natuurbescherming, Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Omgevingsrecht, Subsidies, Natuur

Meer

Renske Burgers

Renske Burgers

Advocaat

Renske houdt zich bezig met het civiele vastgoedrecht. Denk hierbij aan de juridische aspecten van (ver)koop, (ver)huur en de bouw van onroerend goed, contracten en algemene voorwaarden. De ta…

Aansprakelijkheid, Algemene voorwaarden, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Verjaring, Privacy

Meer

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Advocaat

Nathan Gradisen heeft jarenlang ervaring opgedaan bij een decentrale overheid. Hij hield zich voornamelijk bezig met vragenstukken binnen het openbare orderecht, zoals de toepassing van de Wet B…

Bestuurs(proces)recht, Openbare orde en veiligheid

Meer

Anouk van Dijk

Anouk van Dijk

Advocaat

Anouk heeft zowel de opleiding Nederlands recht als notarieel recht met succes afgerond. De combinatie van beide opleidingen heeft zeker op het gebied van familie- en erfrecht een zinvolle en prakt…

Erfenis, Mediation, Ouderschapsplan - omgang - gezag, Samenwonen, Scheiden, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Chantal Grouls

Chantal Grouls

Advocaat

Chantal Grouls is sinds 1999 advocaat en werkzaam binnen een brede advies- en procespraktijk op de deelgebieden arbeidsrecht en privacyrecht. Haar expertise heeft zij opgedaan door het adviseren en…

Privacy, Privacy en werk, Privacy compliance, Arbeidsvoorwaarden, Concurrentie- en relatiebedingen, Medezeggenschap, ZZP/DBA

Meer

André van den Brand

André van den Brand

Advocaat

André van den Brand heeft een brede omgevingsrechtelijke advies- en procespraktijk met een focus op ruimtelijke ordening en milieu. André begeleidt voornamelijk de zakelijke markt in alle facette…

Publiek-Private samenwerking, Bestemmingsplan, Koop, Projectontwikkeling, Transformatie, Bestuurlijke boete, Duurzaamheid & innovatie, Landbouwsubsidies, Leges, Natuurbescherming, Aansprakelijkheid, Bestuurs(proces)recht, Contracten, Gebiedsontwikkeling, Gemeentewet, Handhaving, Natuur, Omgevingsrecht, Onteigening, Openbaarheid bestuur (Wob), Openbare orde en veiligheid, Planschade - nadeelcompensatie, Subsidies, Verjaring, Wegbeheer - openbare ruimte

Meer

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat.  Zij is gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. De dynamiek van het aanbestedingsrecht blijft Elise boeien. Geen lang slepend…

Aanbestedingen

Meer

Peter van Ham

Peter van Ham

Advocaat

Peter houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin. Denk hierbij aan de advisering over contracten en algemene voorwaarden en de uitbreiding, financiering, verkoop of liquidatie van een …

Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen

Meer

Judith Schröder

Judith Schröder

Advocaat

Judith Schröder is pragmatisch en recht voor de raap. "Mijn klanten willen gewoon een helder antwoord en de kortste route naar een oplossing. Dat past goed bij mij." Judith is gespecialiseerd in b…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Meer

Gerelateerde publicaties 1

De Patroon

1 oktober 2018 In deze rubriek wordt een advocaat geïnterviewd over de ervaringen met en de visie op het patronaat, ditmaal mr. R. Benhadi van Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen.

Meer

Advocatuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht

Gerelateerde expertisegebieden 12

Leges

Legesaanslagen zijn vaak ondoorzichtig. In de agrarische sector worden ze echter weinig ter discussie gesteld. Dat lijkt niet terecht. Vaak zijn er namelijk aanknopingspunten om opgelegde leges met…

Meer

Arbeidsongevallen

De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is.

Meer

Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfst…

Meer

Erfenis

Niet zelden leidt een erfenis tot ruzie binnen de familie. Onterving van kinderen, bevoordeling van kinderen door giften, een executeur die niet weet wat hij wel of niet mag, waarderingsgeschillen …

Meer

Natuurbescherming

In Natuurbeschermingsland is er de afgelopen jaren veel veranderd. Ook de komende jaren staat er veel te veranderen. Vaak betreft het complexe materie waarbij u een gespecialiseerde advocaat goed k…

Meer

Volksgezondheid

Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico's van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Er …

Meer

Hippisch recht

In geen enkel wetboek vindt u een regeling van het hippisch recht. Voor het fokken, houden, verhandelen en het gebruik van paarden in de sport is echter een woud aan regels ontstaan, waarin de lief…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel raadzaam bij iedere samenwerking. De trend is om de statuten zo recht-toe-recht-aan mogelijk te houden en om een uitgebreide aandeelhouder…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Mediation

Het regelen van een echtscheiding via mediation biedt veel voordelen. Bij de ervaren en goed opgeleide advocaat-mediators van Hekkelman bent u verzekerd van kwaliteit en een zorgvuldige begeleiding…

Meer

Meststoffenregelgeving

In het mest(stoffen)recht gaat het onder meer over mestboetes en over de vraag of de gebruiksnormen dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat zijn overschreden. Maar ook de vaststelling van de mel…

Meer

Scheiden

Een scheiding is een ingewikkeld proces. In een emotioneel lastige periode moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Er zijn verschillende manieren om te scheiden. Een deskundige en zorgvuldi…

Meer

Gerelateerde pagina's 6

Onze missie

Jouw juridische partner zijn, die je vanuit kennis, betrokkenheid, daadkracht en passie, adviseert en die in alles kwaliteit nastreeft. Jouw juridisch baken zijn dat pal voor jouw belangen staat. …

Meer

Onze mensen

Voor juridische zaken is specialistische juridische kennis nodig en een excellente juridisch adviseur. Briljant op zijn of haar terrein. Het vertrouwen waard en in staat de zaak en de mensen eracht…

Meer

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken voor iedere organisatie. Bij het invoeren van een procedure voor deze meldplicht kunnen onze checklisten die je op deze pagina kunt downloaden ee…

Meer

Privacy bij arbeidsmobiliteit

Bij de begeleiding van personen binnen hun werkomgeving of naar ander werk worden veel persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij…

Meer

Ons kantoor

Al meer dan 30 jaar werken onze advocaten en notarissen op verschillende terreinen met elkaar samen. De advocaten houden kantoor in Nijmegen, de notarissen in Nijmegen en Arnhem. Voorbeelden zijn …

Meer

Auteursrecht

Auteursrechten ontstaan automatisch wanneer er sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een tekst, muziek, foto of filmpje, maar ook software, een ge…

Meer