Notariaat

Wat verlang je van een notaris?

  • Kennis van zaken op topniveau.
  • Creatieve en praktische oplossingen.
  • Duidelijke en realistische adviezen.
  • Heldere en correcte vastlegging.
  • Prettige communicatie.
  • Betrouwbaar klankbord.
  • Daadkrachtige en betrokken behartiging van alle belangen.

Dat is precies wat de notarissen van Hekkelman je willen bieden:
Jouw juridische partner zijn, die je vanuit kennis, betrokkenheid, daadkracht en passie, adviseert en vastlegt en die in alles kwaliteit nastreeft.

Ervaar Hekkelman

Gerelateerde personen 22

Farah Verbeek

Farah Verbeek

Kandidaat-notaris

Farah houdt zich als kandidaat-notaris ten eerste bezig met het veelzijdige familie- en erfrecht. Dit betreft onder andere het opmaken van (levens)testamenten, samenlevingsovereenkomsten en ve…

Erfenis, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Scheiden, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Testament, Rechtspersonen

Meer

Sandra van Rooijen-van der Laan

Sandra van Rooijen-van der Laan

Kandidaat-notaris

Sandra van Rooijen is na haar afstuderen in 1996 begonnen bij een klein notariskantoor, maar heeft ervoor gekozen over te stappen naar een grotere organisatie. Ze werkt sinds 2006 bij Hekkelman. Om…

Meer

Ton van Os

Ton van Os

Kandidaat-notaris

Ton van Os heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met vennootschapsstructuren, zowel nationaal als internationaal. Hij stemt statuten, aandeelhoudersoveree…

Bedrijfsovername & fusie, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Meer

Quir Laumans

Quir Laumans

Notaris

Quir Laumans vindt het leuk om ingewikkelde problematiek te vertalen in normaal Nederlands. Te midden van een hoop specialisten waakt hij over de 'helicopterview' die bij een goede advisering niet …

Testament, Erfenis, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Scheiden, Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Verjaring, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Schenking / giften

Meer

Maarten de Wit

Maarten de Wit

Notaris

Maarten de Wit is sinds 1989 werkzaam bij Hekkelman. De eerste negen jaren had hij een algemene praktijk, maar sinds 1998 houdt hij zich nagenoeg alleen bezig met onroerend goed en alles wat daarme…

Financiering & zekerheid, Klacht - en Tuchtrecht, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Kabels & leidingen, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Transformatie, Verjaring, Gemeenschappelijke regelingen, Onderwijshuisvesting

Meer

Meike van den Heuvel

Meike van den Heuvel

Kandidaat-notaris

Meike is sinds 2011 werkzaam als kandidaat-notaris en sinds 2014 verbonden aan Hekkelman. Ze is gespecialiseerd in het registergoederenrecht. Meike richt zich binnen het vastgoed met name op het be…

Meer

Odette Paardekooper

Odette Paardekooper

Notaris

Sinds maart 1991 is Odette Paardekooper werkzaam in het notariaat en sinds 1999 als notaris. Zij begon als kandidaat-notaris op de sectie personen- en familierecht Vanaf 1 januari 1993 is zij werkz…

Erfenis, Testament, Scheiden, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Henk Oosterdijk

Henk Oosterdijk

Notaris

Henk Oosterdijk is sinds 1984 werkzaam in het notariaat en is sinds 1994 notaris. Hij heeft zeer ruime ervaring en heeft verstand van vrijwel alle facetten van het ondernemingsrecht als het de priv…

Testament, Erfenis, Bedrijfsovername & fusie, Aandeelhoudersovereenkomst, Certificering, Juridische Splitsing, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht

Meer

Erik van den Munckhof

Erik van den Munckhof

Kandidaat-notaris

Erik van den Munckhof is kandidaat-notaris bij Hekkelman. Niet alleen heeft hij kennis van zaken ook persoonlijke aandacht heeft hij hoog in het vaandel staan. Erik heeft zowel de nodige juridisch…

Trouwen & geregistreerd partnerschap, Testament, Erfenis, Scheiden

Meer

Guido Stuyt

Guido Stuyt

Kandidaat-notaris

Als kandidaat-notaris richt Guido zich op het vakgebied onroerend goed. Hij heeft een gevarieerde praktijk die bestaat uit zowel particulier als commercieel onroerend goed. Daarnaast is Guido gespe…

Financiering & zekerheid, Incasso & beslaglegging, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Verjaring, Erfpacht, opstal, Gebiedsontwikkeling, Verjaring

Meer

Mitchel Duits

Mitchel Duits

Kandidaat-notaris

Mitchel Duits werkt als kandidaat-notaris op de sectie ondernemingsrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met oprichtingen, aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusies en splitsingen van …

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Herstructurering, Rechtspersonen

Meer

Leon Verstappen

Leon Verstappen

Kantooradviseur

Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze hoofdbetrekking is hij ondermeer wete…

Meer

Wiebe Dijkstra

Wiebe Dijkstra

Notaris

Als notaris richt Wiebe zich op het vakgebied registergoederenrecht. Hierdoor heeft hij een gevarieerde praktijk die onder andere bestaat uit:het opstellen van diverse overeenkomsten, overdracht va…

Koop, Projectontwikkeling, Erfpacht & opstal, Appartementen (splitsing en VvE), Hypotheek, Levering, Gebiedsontwikkeling, Incasso & beslaglegging

Meer

Marit Hendriks

Marit Hendriks

Kandidaat-notaris

Marit is werkzaam als kandidaat-notaris op de sectie Vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed-transacties in de breedste zin, zoals overdrachten, projecten en het opmaken van …

Appartementen (splitsing en VvE), Hypotheek, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Contracten

Meer

Sandra Jacobs

Sandra Jacobs

Kandidaat-notaris

Sandra Jacobs houdt zich als kandidaat-notaris bezig met de vele facetten van het familierecht. Denk hierbij aan het opstellen van akten zoals testamenten en huwelijkse voorwaarden tot de afwikkeli…

Erfenis, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Mark Perlot

Mark Perlot

Kandidaat-notaris

Mark Perlot is een allrounder. Je kunt hem aan tafel treffen voor een bespreking van een nalatenschap of het opstellen van huwelijkse voorwaarden of testament, maar ook voor de levering van je …

Rechtspersonen, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Erfenis, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Mediation, Samenwonen, Scheiden, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Lotte van Dinteren

Lotte van Dinteren

Notarieel jurist

Lotte van Dinteren houdt zich voornamelijk bezig met de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast kun je haar benaderen voor het laten opstellen van een verklaring van erfrecht of executele.…

Erfenis

Meer

Emile Bosveld

Emile Bosveld

Toegevoegd notaris

Nadat hij bij diverse kantoren in de regio had gewerkt, trad Emile Bosveld eind 2008 als kandidaat-notaris in dienst bij Hekkelman. Dat was een bewuste keuze, omdat hij graag in een grote sectie we…

Erfenis, Scheiden, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Roland van Mourik

Roland van Mourik

Notaris

De notariële praktijk bij Hekkelman is veeleisend, uitdagend en divers. Als notaris heeft Roland van Mourik een focus op de ondernemer. Het denken als ondernemer is daarbij een onmisbare factor. H…

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Maud IJsebaert

Maud IJsebaert

Kandidaat-notaris

Maud IJsebaert is werkzaam als kandidaat-notaris op de sectie Ondernemingsrecht. Maud adviseert ondernemers over juridische zaken van het werk en leven in de breedste zin van het woord vanuit haar …

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Rechtspersonen

Meer

Gerelateerde expertisegebieden 12

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfst…

Meer

Erfenis

Niet zelden leidt een erfenis tot ruzie binnen de familie. Onterving van kinderen, bevoordeling van kinderen door giften, een executeur die niet weet wat hij wel of niet mag, waarderingsgeschillen …

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel raadzaam bij iedere samenwerking. De trend is om de statuten zo recht-toe-recht-aan mogelijk te houden en om een uitgebreide aandeelhouder…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Bedrijfsopvolging

Wie een bedrijf heeft, zal dit ooit overdoen aan een ander. Tenzij de stekker eruit gaat… Vaak bestaat de wens een bedrijfsopvolger te vinden. Maakt u onderneming klaar voor verkoop aan een derde…

Meer

(Collectief) Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht er niet eenvoudiger op geworden. Een werkgever moet goed beslagen ten ijs komen bij gevallen waarin ontslag aan de orde is.

Meer

Estate planning

U heeft uw vermogen met zorg opgebouwd en wilt het ook met beleid overdoen aan de volgende generatie. U vraagt zich af: - Schenken nu, of erven later? - Hoe kan ik het beste mijn vermogen overdra…

Meer

Testament

Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wie een testament laat maken, …

Meer

Projectontwikkeling

Van grasland naar een woonwijk. Van een rijtje verouderde huizen naar een nieuw hotel. Projectontwikkeling: wat is er mooier dan van bijna niets, iets nieuws maken en je handtekening zetten in het …

Meer

Personenvennootschappen

Van een personenvennootschap is sprake bij een (mondelinge) overeenkomst tot samenwerking, met als doelstelling het behalen van winst, waarbij kapitaal, goederen of arbeid worden ingebracht en waar…

Meer

Vrijgestelde Beleggingsinstelling

De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) gaat over het besparen van belasting. Daar worden uiteraard voorwaarden aan gesteld. De VBI is een fiscaal instrument dat is vrijgesteld van vennootschaps…

Meer

Gerelateerde pagina's 4

Onze missie

Jouw juridische partner zijn, die je vanuit kennis, betrokkenheid, daadkracht en passie, adviseert en die in alles kwaliteit nastreeft. Jouw juridisch baken zijn dat pal voor jouw belangen staat. …

Meer

Onze mensen

Voor juridische zaken is specialistische juridische kennis nodig en een excellente juridisch adviseur. Briljant op zijn of haar terrein. Het vertrouwen waard en in staat de zaak en de mensen eracht…

Meer

Ons kantoor

Al meer dan 30 jaar werken onze advocaten en notarissen op verschillende terreinen met elkaar samen. De advocaten houden kantoor in Nijmegen, de notarissen in Nijmegen en Arnhem. Voorbeelden zijn …

Meer

Notariaat

Wat verlang je van een notaris? • Kennis van zaken op topniveau. • Creatieve en praktische oplossingen. • Duidelijke en realistische adviezen. • Heldere en correcte vastlegging. • …

Meer